Skip to main content

Tạ ơn

Tôi tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo thật to lúc sớm mai, ❤ bỏi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đi lại được, còn hít thở và cười nói, ❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn đang còn sống mạnh khỏe.
Tạ ơn
Tôi tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo thật to lúc sớm mai, ❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đi lại được, còn hít thở và cười nói, ❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn đang còn sống mạnh khỏe.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp,
❤ bởi lẽ anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ đâu phải bên một ai khác.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa bát đĩa cho tôi,
❤ bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không lêu lổng ngoài đường.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà tôi phải trả quá cao,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một công việc tốt để làm.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ ở nhà,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn luôn được bạn bè quý mến đến chơi.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi bỗng trở nên hơi chật,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có đủ ăn.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì cái bóng của tôi nó cứ nhìn tôi làm việc,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang được sống tự do ngoài nắng.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì sàn phòng cần quét, cửa sổ cần lau, máng xối cần sửa,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang còn có một mái nhà để cư ngụ.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những lời than phiền về chính phủ,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là chúng ta đang còn được tự do ngôn luận.

Tạ ơn
 • Tôi tạ ơn Chúa vì hóa đơn đóng tiền cho hệ thống sưởi quá cao,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đang được ấm áp.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì cái chị ngồi phía sau tôi trong Nhà Thờ cứ hát sai,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tai tôi vẫn còn thính lắm.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì một đống đồ phải giặt ủi,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn có đầy đủ quần áo để ăn mặc tử tế.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì mình thấy mỏi mệt rã rượi cả chân tay vào cuối ngày,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn còn có sức để làm việc nhiều.

 • Tôi tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo thật to lúc sớm mai,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đi lại được, còn hít thở và cười nói,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn đang còn sống mạnh khỏe.

 • Và cuối cùng, tôi tạ ơn Chúa vì đã nhận quá nhiều E-Mail gửi về,
❤ bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn còn có rất nhiều bạn bè đang nhớ đến tôi.

Trần Duy Nhiên dịch từ Thankful
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)

+ Những điều khó và dễ trong cuộc sống
+ Họ đã sống như thế
+ Cát và đá
+ Cafe và cái ly