Skip to main content

Ma quỷ rượt đuổi người có đức

Một anh chàng đầy tớ hộ tống ông chủ đi săn vịt trời. Anh ta vốn là một tín hữu Tin Lành ngoan đạo.
Ma quỷ rượt đuổi người có đức
Một anh chàng đầy tớ hộ tống ông chủ đi săn vịt trời. Anh ta vốn là một tín hữu Tin Lành ngoan đạo.

Nhân dịp nói chuyện về vấn đề tôn giáo, ông chủ hỏi anh ta:
          ”Ta chẳng hiểu tại sao nhà ngươi cứ thường xuyên nói đến tội lỗi, đến việc chống trả với chước cám dỗ, đến cả ma quỷ nữa. Trong khi đó thì ta lại chẳng phải chống trả cám dỗ bao giờ, ma quỷ nó để ta yên, chẳng bao giờ quấy phá hoặc tấn công ta chi cả !”

Anh chàng đầy tớ trả lời lại:
          ”Tôi xin được cắt nghĩa việc này. Chúng ta đang đi săn vịt. Những con vịt nào bị ông bắn chết, khi nó rơi xuống thì tôi để nằm yên đó.
          Nhưng khi con nào chỉ bị thương, khi nó rơi xuống và tìm cách chạy trốn thì tôi dùng cây sào này mà phang cho nó chết hoặc thôi không nhúc nhích nữa mới thôi.
          Ông chủ giống như một con vịt đã bị ma quỷ bắn chết tốt rồi, nó để ông nằm yên vì nắm chắc phần thắng rồi.
          Còn tôi lại giống như con vịt mới chỉ bị thương đang tìm cách trốn thoát, do đó ma quỷ phải giơ sào và tìm mọi cách đập tôi.”


Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)