Skip to main content

Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai (5 Sự Sáng)

Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai (5 Sự Sáng)
Chuỗi Mân Côi: Vũ Khí Chống Phá Thai
§ Đaminh Phan Văn Dũng
Nguồn: Ephata #364

Phần Thứ Tư: 5 Sự Sáng

Trong Tông Thư về kinh Mai Khôi “Rosarium Virginis Mariae” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 16.10.2002, ngài đã đề nghị thêm 5 Sự Sáng là những dấu ấn quan trọng trong hành trình Bảo Vệ Sự Sống cho con người của Chúa Giêsu. Hai nhu cầu đặc biệt và cấp bách trong thế giới hôm nay là “Hoà bình và gia đình” được Đức Thánh Cha gắn kết chặt chẽ trong mầu nhiệm Mai Khôi. Với gia đình, để bảo vệ khỏi các xu hướng tội lỗi. Với thế giới, hoà bình sẽ là mục đích chung, xoá tan đi thù hận, xoá tan đi chiến tranh và xóa tan đi văn hoá sự chết.

1. Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống
Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói: “Phần ta, Ta rửa cho các ngươi trong nước, còn Đấng sẽ đến sau ta, Ta không đáng cởi dây giày cho Người. Người sẽ rửa cho các ngươi trong Thánh Thần và Lửa”. Nhưng với tinh thần khiêm nhu. Chúa Giêsu vẫn đến để Thánh Gioan làm phép rửa cho mình. Hình ảnh một Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào cuộc hành trình rao giảng tin mừng là bài học lớn lao cho con người muốn trở nên khiết tịnh cần phải có sự khiêm nhường. Chính khiêm nhường làm cho chúng ta trở nên khiết tịnh và sự khiết tịnh trong tâm hồn giúp chúng ta chiến thắng được tội lỗi, xua tan đi những cám dỗ thấp hèn.

§ Sự sáng trong khiêm nhường và khiết tịnh
Sống khiêm nhường, khiết tịnh trong mỗi chúng ta để chống lại tội ác phá thai đang hoành hành thế giới, đang hoành hành trong các gia đình. Chính bản thân chúng ta phải sống khiêm nhường để nhận biết thân phận con người trước quyền năng của Thiên Chúa, biết bảo bọc yêu thương nhau và cùng nhau quý trọng cuộc sống. Chính chúng ta phải sống khiết tịnh thanh sạch từ trong tâm hồn. diệt trừ tận gốc dục vọng thấp hèn là căn nguyên của tội ác phá thai. Tất cả chúng ta. Từ các giáo chức, các giáo dân, cộng đồng phải là các điểm sáng lên hy vọng sự sống trong khiêm nhường khiết tịnh để xua tan bóng tối sự chết đang bao phủ nhân loại. Chúa Giêsu còn chịu phép rửa nơi sông Giođan vậy hà cớ gì chúng ta, chỉ là những tạo vật thấp hèn lại không đến với dòng sông thanh tẩy.

§ Lời nguyện
Lạy Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin cho chúng con được thánh hoá tâm hồn bằng chính đời sống của chúng con, để giữa cuộc đời này, mỗi chúng con sẽ là một điểm sáng Tình Yêu của Thiên Chúa. Amen.

2. Thứ hai thì ngắm:
Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

§ Tinh thần bảo vệ sự sống
Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu là phép lạ hoá nước thành rượu để chúc lành cho cả một đại gia đình có tiệc cưới, cho đôi hôn nhân diễm phúc và tất cả các khách mời dự tiệc cũng được chia sẽ niềm vui. Trước tiên, Mẹ Maria thực hiện vai trò trung gian giữa Mẹ và Thiên Chúa để cầu bầu cho nhân loại. Chúa Giêsu thể hiện sự vâng lời mặc dù “Giờ của con chưa đến”. Những người hầu thể hiện sự tin tưởng và vâng lời làm theo lời chỉ dẫn của Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Vì thế, niềm hân hoan tràn ngập ngay trong lúc nguy khốn nhất đem lại sự ngạc nhiên đến sững sờ của những người tham dự.

§ Sự sáng trong tin tưởng và vâng lời
“Này là Con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người”. Chính Thiên Chúa Cha đã truyền cho chúng ta niềm tin và chỉ ra cho chúng ta con đường để đến với Nước Chúa. Ngày nào chúng ta còn xa rời niềm tin vào Sự Sống Đời Đời, ngày đó chúng ta còn xem thường Sự Sống, để cho tội ác phá thai lộng hành. Ngày nào chúng ta còn chưa vâng lời Người thì ngày ấy chúng ta vẫn còn phải đối mặt với sự chết. Niềm tin sẽ cho chúng ta thấy mục đích sống của mình và vâng lời sẽ hướng dẫn chúng ta đến với con đường công chính. Đồng hành với Chúa Giêsu Bảo Vệ Sự Sống, chúng ta sẽ không còn phải lo âu nữa.

§ Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho tâm hồn chúng con được trở thành “rượu thơm ngon” của Chúa, hoà cùng với mọi người, với các dân tộc trên các quốc gia đang ngày đêm tham gia vào các hoạt động để đòi quyền sống cho các thai nhi trước những làn sóng đen tối âm mưu huỷ diệt Sự Sống con người. Amen.

3. Thứ ba thì ngắm:
Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn chữa lành về mặt tâm hồn.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống
Các bài giảng của Chúa Giêsu thường được gắn chặt trong lời mời gọi thống hối ăn năn để qua đó con người nhận được giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu. Giá máu mà chính Con Thiên Chúa đã đổ ra để chuộc lại Sự Sống cho chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của sự chết. Trong tận cùng của tội lỗi, tận cùng của bóng tối, nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tội của con đã được tha... Ta không kết tội con, Hãy về đi và đừng phạm tội nữa”. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã dành trọn tình yêu và sự tha thứ của Người đối với những ai lầm lỡ nhưng biết sám hối ăn năn. Trong những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, Người vẫn cầu nguyện xin với Đức Chúa Cha tha tội cho nhân loại.

§ Sự sáng trong sám hối ăn năn
Trong bóng đêm tăm tối của thảm cảnh phá thai đang hoành hành tất cả nhân loại. Trong niềm ray rứt khôn nguôi của những con người đã tham gia vào việc huỷ diệt Sự Sống các thai nhi. Trong những nỗi đau tận cùng ấy, lời mời gọi của Chúa Giêsu cứ thắp sáng mãi lên để con người chúng ta có thể quay trở về với Người. Bằng con đường sám hối ăn năn, bằng con đường tin tưởng và khiêm nhu, bằng con đường vâng phục và phó thác, chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không quay trở về với Tình Yêu đích thực và Sự Sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta. Ngôi nhà của Người Cha Chung trên Trời vẫn trông ngóng mong đợi những người con hoang đàng biết sám hối quay về.

§ Lời nguyện:
Lạy Cha chúng con ở trên Trời, xin cho chúng con biết quay về với Tình Yêu của Chúa bằng những ăn năn sám hối về tội ác phá thai mà chúng con trực tiếp hoặc gián tiếp xúc phạm tới Chúa. Amen.

4. Thứ bốn thì ngắm,
Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

§ Tinh thần Bảo Vệ Sự Sống
Cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor đã mạc khải bày tỏ cho các Môn Đệ về quyền năng của Đấng Tối Cao. Đang trong bản tính con người, Chúa Giêsu thể hiện mình ra bằng bản tính Thiên Chúa để tăng thêm niềm tin cho các ông vào Người. Đây chẳng phải là Chúa Giêsu muốn “giới thiệu” về mình một cách khoa trương hoành tráng. Nhưng thật ra Người muốn cho các ông thấy và hiểu phần nào Sự Sống đời đời, sự sáng láng và vinh phúc tột đỉnh của đời sau. Người đã từng khẳng định với các Môn Đệ rằng: “Thầy sẽ ban cho các con Sự Sống đời đời”, thì đây, Người chứng minh cho các ông thấy để tin.

§ Sự sáng trong Sự Thật
Sự thật bao giờ cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả các âm mưu, thủ đoạn mờ ám của con người rồi cũng sẽ có ngày bị lột trần tất cả. Và cuối cùng chỉ có Sự Thật. Và Sự Thật ấy vinh quang hay phũ phàng là do chính chúng ta quyết định bằng đời sống của mỗi chúng ta trước Thiên Chúa, trước anh em đồng loại. Chúng ta có bảo vệ cho tội ác phá thai bằng các điều luật hiến pháp hay dấu nhẹm nó trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn thì với ánh sáng Chân Lý, cuối cùng tội ác ấy cũng sẽ có ngày phải phơi bầy. Ranh giới của sự sống và cái chết không phải là lằn ranh vật thể nhưng là lằn ranh của tâm hồn. Chính sự biến đổi tâm hồn của chúng ta khi trở về với Thiên Chúa là điều Chúa Giêsu mong ước nhất.

§ Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng, mỗi chúng con rồi cũng sẽ có ngày phải phơi bầy tất cả cuộc sống của chúng con trước mặt Thiên Chúa. Vậy thì Chúa ơi, xin hãy giãi bầy ánh sáng của Người vào tâm hồn chúng con để chúng con kịp thời quay về với Chúa. Amen.

5. Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được khao khát lãnh nhận Mình Máu Thánh Người.

§ Tinh thần bảo vệ sự sống

Để thực hiện lời hứa của mình: “Ta sẽ ở lại với các con cho tới ngày tận thế”, Chúa Giêsu lập phép Bí Tích Thánh Thể, chính Máu Chúa, Thịt Chúa mãi mãi hoà quyện cùng với loài người chúng ta. Người bảo: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, kẻ ấy sẽ được Ta ban cho Sự Sống đời đời”. Bằng chính Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã chịu “thương khó” cho con người để được ở lại cùng con người. Tình Yêu cần sự đáp trả bằng tình yêu. Và tình yêu cần có sự hy sinh để nuôi dưỡng tình yêu cho dù phải hy sinh cả mạng sống mình.

§ Sự sáng trong yêu thương

Vâng, trong tình yêu phải có sự hy sinh, nếu không có hy sinh thì tình yêu ấy là tình yêu chết yểu và hạnh phúc ấy chỉ là hạnh phúc giả tạo mà thôi. Chính vì không chấp nhận hy sinh mạng sống mình mà biết bao người đã đành đoạn từ bỏ con mình ngay khi còn là bào thai, không dám “sẻ chia” con người mình để cùng ở lại với con thơ. Sự sáng mà Chúa Giêsu hàng ngày hiện diện nơi Mình Máu Thánh Người vẫn mời gọi chúng ta đến với Tình Yêu đích thực ấy. Sự sáng ấy chan hoà trong Thánh Lễ mà chúng ta thường tham dự. Xin hãy đến trong Tình Yêu của Chúa Giêsu để cùng hoà trong sự sáng của Người. Xin hãy mến yêu để cùng với Chúa Giêsu bảo vệ quyền sống cho loài người trước văn hoá sự chết hôm nay.

§ Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu vẫn hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể mà chúng con mỗi ngày lãnh nhận, xin cho Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày sẽ là giá cứu chuộc cho những giọt máu mà các thai nhi bị giết hại, biến đổi tâm hồn chúng con được trở nên trong trắng hơn, khiết tịnh hơn, quyết tâm bảo vệ và thăng tiến Sự Sống mà Chúa đã ký thác cho chúng con. Amen.

Kính thưa quý độc giả,

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã cùng chúng tôi đi suốt các chặng đường VUI THƯƠNG MỪNG SÁNG để suy niệm về tràng chuỗi Mai Khôi, một phương thế hiệu quả chống lại cuộc chiến phá thai vô nhân mà nhân loại ngày nay đang phải đối mặt. Mẹ Maria đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta bằng các thông điệp về phương thức hiệu quả để Bảo Vệ Sự Sống của tràng chuỗi Mai Khôi, kêu gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi và ăn năn sám hối, để cứu vãn Hoà Bình và Sự Sống cho nhân loại. Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả những người mẹ, những người cha trên trái đất này.

Dâng kính Mẹ Maria,
Đaminh Phan Văn Dũng
Biên Hòa 5.2008

Nguồn:http://danchuausa.net/luu/chuoi-man-coi-vu-khi-chong-pha-thai-ky-cuoi/