KHI CÔ ĐƠN SỢ SỆT (Thánh Vịnh 23)

KHI CÔ ĐƠN SỢ SỆT (Thánh Vịnh 23)

  • Dưới đây  là đoạn văn bản Thánh Kinh có thể giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của các biến cố, các hoàn cảnh trong đời thường mà ta gặp phải, từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói gì với ta từ những biến cố hoặc hoàn cảnh ấy.

1 Thánh vịnh. Của Ðavít.
Yavê chăn dắt tôi,
tôi không thiếu gì.

2 Trong đồng cỏ xanh, Người ràn tôi lại,
bên nước nôi an nghỉ, Người dẫn tôi đến.

3 Hồn vía tôi, Người cho lại sức,
Người dắt tôi trên đường nẻo chính, vì Danh Người.

4 Dẫu phải qua ghềnh u tối,
họa tai tôi chẳng sợ.
Vì đã có Người ở với tôi,
côn của Người, gậy của Người làm tôi an dạ.

5 Cỗ bàn, Người bày trước mặt tôi,
chọc mắt địch thù.
Ðầu tôi, Người xức đượm dầu,
chén tôi trào rượu.

6 Vâng, những phúc cùng ơn dõi dõi theo tôi,
suốt mọi ngày đời tôi.
Nơi nhà Yavê, tôi sẽ ở lại
những ngày trường miên...