Skip to main content

Lời nguyện cuối cùng

Thế đấy, mãi đến bây giờ, khi đã cuối đời, tôi mới ân hận, giá như tôi đã bắt đầu cuộc đời mình bằng lời cầu nguyện cuối cùng nói trên thì hay cho tôi biết bao!
Lời nguyện cuối cùng
Thế đấy, mãi đến bây giờ, khi đã cuối đời, tôi mới ân hận, giá như tôi đã bắt đầu cuộc đời mình bằng lời cầu nguyện cuối cùng nói trên thì hay cho tôi biết bao!

Thuở thiếu thời, tôi là một con người hăng say hoạt động. Lúc đó, Tôi thường cầu xin: "Lạy Chúa, Xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh để con có thể biến đổi cả nhân loại, canh tân cả thế giới này...".

Thế nhưng, khi đã sống được nửa đời người, tôi thấy mình chưa làm được gì và tôi đã cầu xin: "Lạy Chúa, giờ đây thì con chỉ xin Chúa cho con khả năng để con góp phần thay đổi cuộc sống của những người con gặp hàng ngày. Nếu được như vậy là con cũng đã mãn nguyện lắm rồi..."

Vậy mà giờ đây, khi tôi nhận thấy cuộc đời trẻ đã sắp kết thúc, tôi nhận thức sâu xa được rằng: thành quả tôi gặt hái trong đời cũng chẳng được là bao, và tôi xin thay đổi lời cầu nguyện thế này: "Lạy Chúa, xin thương ban cho con lòng quả cảm, để con có thể tự thay đổi chính đời sống của con mà thôi..."

Thế đấy, mãi đến bây giờ, khi đã cuối đời, tôi mới ân hận, giá như tôi đã bắt đầu cuộc đời mình bằng lời cầu nguyện cuối cùng nói trên thì hay cho tôi biết bao!

Anthony de Mello,
trích từ: tiếng hót của các loài chim

Trích từ : Nối Lửa Cho Đời -Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)

+ Hãy đóng lại mọi cánh cửa mà bạn đã đi qua
+ Kinh nghiệm
+ Hai cha con và con lừa
+ Đôi cánh Thiên Thần