Skip to main content

Cú hẹn đặc biệt

“Thưa bà, tôi đã không hề nói dối. Tôi có một cái hẹn, cái hẹn quan trọng nhất trong tuần – đó là cái hẹn với bản thân tôi.”
Cú hẹn đặc biệt
Một mệnh phụ rất sang trọng nọ gọi điện thoại cho Jung để xin hẹn gặp ông vào 3 giờ chiều ngày hôm sau – vì bà cần được tư vấn về một chuyện khẩn cấp. Jung trả lời rằng rất tiếc không thể được vì vào giờ ấy ông đã có một cái hẹn quan trọng khác.

Ngày hôm sau, người phụ nữ nói trên có việc đi thuyền ngang qua chỗ nhà bác sĩ Jung – nhà ông ở gần hồ Zurich, và vườn nhà ông trải rộng đến tận bờ hồ. Và kìa, bà trông thấy bác sĩ Jung đang ngồi trên một mép đá, gần ngấn nước, đôi chân không giày không vớ của ông đang vỗ nhịp trên mặt nước, trông nghịch ngợm như một đứa trẻ con…

Vừa về đến nhà, mệnh phụ ấy lập tức gọi điện thoại cho Jung để hỏi cho ra lẽ.

“Ông Jung! Ông nói với tôi rằng ông không thể gặp tôi vì ông có một cái hẹn quan trọng. Thế nhưng, đúng ngay vào giờ ấy, tôi đã nhìn thấy ông ung dung ngồi giỡn nước một mình chỗ bờ hồ, cuối vườn ông?”

“Thưa bà, tôi đã không hề nói dối. Tôi có một cái hẹn, cái hẹn quan trọng nhất trong tuần – đó là cái hẹn với bản thân tôi.”

Trích: Ngụ ngôn bốn mùa
Tác giả: Lm.Lê Công Đức

+ Cách chữa cháy diệu kỳ
+ Thiên Chúa Quan Phòng