Skip to main content

Hãy dành thời giờ

Hãy dành thời giờ để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh.
Hãy dành thời giờ
Hãy dành thời giờ để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh. Hãy dành thời giờ để đọc sách, vì đó là lẽ chính yếu của sự khôn ngoan. Hãy dành thời giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để trẻ mãi không già.


  • Hãy dành thời giờ để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh.

  • Hãy dành thời giờ để đọc sách, vì đó là lẽ chính yếu của sự khôn ngoan.

  • Hãy dành thời giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để trẻ mãi không già.

  • Hãy dành thời giờ để tìm thinh lặng, vì đó là lúc thuận tiện để gặp Chúa.

  • Hãy dành thời giờ để mở rộng tấm lòng, vì đó là lúc giúp đỡ người khác.


  • Hãy dành thời giờ để yêu và được yêu, vì đó là món quà của Thượng Đế.

  • Hãy dành thời giờ để vui cười, vì đó là câu ca nét nhạc của tâm hồn.

  • Hãy dành thời giờ để chia sẻ, vì đó là bí quyết của hạnh phúc.

  • Hãy dành thời giờ để ước mơ, vì tương lai sẽ tùy thuộc vào đó.

  • Hãy dành thời giờ để cầu nguyện, vì đó là nguồn nghị lực lớn nhất đời.Trích: Nối Lửa Cho Đời - Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)