Skip to main content

Học hỏi gương sáng của Mẹ Maria

Những ai thành tâm đến với Mẹ, Mẹ luôn giúp họ nhận ra ý định yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người.
Học hỏi gương sáng của Mẹ Maria
Với sự tinh tế vốn có của một người nữ, Mẹ Maria luôn mau mắn nhìn ra ý định của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và hiển nhiên, ngày nay Mẹ cũng nhìn được những nhu cầu của mỗi người chúng ta.

Một ngày kia, trên thiên đàng, người ta thấy Thánh Phêrô chạy đến với Chúa Giêsu và thưa với Người rằng kẻ nào đó đã làm thêm ra chiếc chìa khóa lậu để mở cánh cửa thiên đàng, vì thế có rất nhiều những linh hồn vào thiên đàng cách bất hợp pháp. Do đó rất nhiều linh hồn chưa được đề nghị nhưng đã xoay sở tìm cách lẻn vào thiên đàng rồi. Chúa Giêsu đáp:

- Ðúng thế, đó là vấn đề nghiêm trọng.

Thánh Phêrô nói tiếp:

- Con nghe rằng có lẽ có những người đang bán chiếc chìa khóa lậu đó cho những linh hồn chưa được vào thiên đàng.

Chúa Giêsu quyết định:

- Chúng ta phải bắt cho được tên thủ phạm ấy.

Thánh Phêrô hỏi Chúa:

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Chúa Giêsu trả lời:

- Bây giờ, con hãy gỡ triều thiên ra và hóa trang giả là một linh hồn tội lỗi nhuốc nhơ rồi đến đứng trước cửa van xin cho được vào thiên đàng. Ta chắc rằng thế nào cũng có người đưa chìa khóa đến bán cho con, thế là con có thể bắt tại trận kẻ đã dám lấy chìa khóa thiên đàng để làm thêm những chiếc chìa khóa lậu.

Rất lấy làm phấn khởi và chắc bẩm là mình sẽ tóm được tên thủ phạm ngay tại trận, Thánh Phêrô đã hóa trang và thực hiện giống như kế hoạch đã định. Khi Thánh Phêrô đang đứng trước cửa và nài xin thống thiết để được vào thiên đàng, thì có một người đến vỗ vai Thánh Phêrô và nói:

- Hỡi tội nhân, có phải ngươi muốn vào thiên đàng không?

Thánh Phêrô mau mắn trả lời:

- Dạ, đúng ạ!

Người ấy bảo:

- Vậy, ngươi hãy cầm lấy chiếc chìa khóa này rồi mở cửa thiên đàng mà vào.

Lập tức, thánh Phêrô quay lại và reo lên:

- A, đúng là mi rồi, ta sẽ bắt mi và mi sẽ bị phạt vì ...

Nhưng Thánh Phêrô chưa kịp nói hết, thì cũng là lúc ngài nhận ra người đưa chìa khóa cho ngài chính là Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

Học hỏi gương sáng của Mẹ Maria
Câu chuyện tưởng tượng trên đây muốn diễn tả chức năng và vai trò của Mẹ Maria trong cuộc đời chúng ta và trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ là Ðấng trung gian, là máng truyền thông ơn thánh xuống cho nhân loại. Cũng như xưa, Mẹ đã âm thầm hiện diện và cộng tác vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì ngày nay, Mẹ vẫn còn tiếp tục sứ mạng của Mẹ là đem mọi người đến với Chúa để hưởng ơn cứu độ của Người.

Với sự tinh tế vốn có của một người nữ, Mẹ Maria luôn mau mắn nhìn ra ý định của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và hiển nhiên, ngày nay Mẹ cũng nhìn được những nhu cầu của mỗi người chúng ta. Những ai thành tâm đến với Mẹ, Mẹ luôn giúp họ nhận ra ý định yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người. Vậy, mỗi người chúng ta hãy học nơi Mẹ một trong những đức tính của Mẹ là sự tinh tế.

Người tinh tế là người nhận ra những nhu cầu và ước muốn cũng như những tâm tình thầm kín của người khác trước khi họ nói ra thành lời và có thể chẳng bao giờ họ dám nói ra cho người khác biết. Do vậy, nét tinh tế là đức tính rất đáng được trân trọng vì nó chỉ có nơi những con người có tâm hồn quảng đại. Và cũng chỉ có những con người có tâm hồn quảng đại mới có được sự tinh tế để có thể quan tâm tới người khác trong những hoàn cảnh và những nhu cầu cụ thể của họ. Một cách chân tình, cũng cố gắng đáp ứng bằng hết khả năng của mình.

Vậy, chúng ta hãy nỗ lực để học hỏi gương sáng của Mẹ Maria trong sự tinh tế của Mẹ. Cách cụ thể, mỗi ngày chúng ta hãy đề ra một vài phút để tập lắng nghe tiếng lòng của anh chị em, để chúng ta có thể cảm thông và chia sẻ với anh chị em một cách sâu xa. Có nghĩa là chúng ta đang nỗ lực để sống cùng, sống với và sống cho anh chị em. Ðó là bước đầu để chúng ta thăng tiến trong tình yêu, tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Xin ban cho chúng ta một tâm hồn nhạy cảm và rộng mở để luôn sẵn sàng yêu thương và đón nhận mọi người trong hoàn cảnh cụ thể của họ, nhờ đó chúng con có thể kiến tạo cộng đoàn yêu thương nơi chúng con đang sống, là dấu chỉ nước Thiên Chúa mai sau.

Trích trong Mạch Nước Trường Sinh http://vntaiwan.catholic.org.tw/machnuoc/mach066.htm

+ Cảm nghiệm ơn Chúa
+ 15 lời hứa Đức Mẹ cho những ai trung thành lần hạt Mân Côi