Skip to main content

Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó

Nếu nhìn thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng mình , những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái đến mức nào !
Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó
Nếu nhìn thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng mình , những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái đến mức nào !


  • Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, có rất nhiều người không sống được đến tuần sau đâu .

  • Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này.

  • Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới.

  • Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

  • Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn thế giới.

  • Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 3 lần vì :
- Có ai đó muốn chia sẻ đến bạn
- Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính

Nếu nhìn thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng mình , những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái đến mức nào !

Chúng mình hãy nghĩ về điều đó nhé !

Tác giả: Khuyết Danh