Skip to main content

Thánh ý Chúa trong cuộc đời

Ngài thật là Cha nhân từ, là một Thiên Chúa đầy khôn ngoan trước những điều ta tha thiết cầu khẩn.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời
Một ngày nào đó khi được nhìn thấy toàn bộ chương trình tuyệt diệu của Chúa dành sẵn cho đời sống chúng ta, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng Chúa thật có lý khi từ chối những điều ta cầu xin.

Một nhà đạo sĩ người Ấn Độ lên đường với người đồ đệ đi theo hầu và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà bạn đường của hai thầy trò. Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ chân ở một quán trọ bên đường.

Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ, vừa lim dim đôi mắt ngủ vừa thầm thì cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa coi dùm con con lạc đà, con xin phó thác nó trong tay Chúa”.

Sáng hôm sau, vừa thức giấc người đồ đệ vội đi tìm lạc đà, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi :
- Lạc đà đâu rồi?

Người đồ đệ thưa :
- Thưa thầy con không biết, xin thầy hỏi Chúa xem, tối qua đi đường xa mệt quá nên thiếp ngủ lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ dùm, nếu lạc đà chạy trốn hoặc bị mất cắp đâu phải là lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa, hẳn không phải là Thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao.

Nhà đạo sĩ ôn tồn nói:
- Con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng trước hết con cũng phải làm tròn bổn phận của con, tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột, bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con.

* * *

Thánh ý Chúa trong cuộc đời
* * *

Có lẽ nhiều khi chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu xin của chúng ta vì không được như lòng ước nguyện hay là vì chúng ta có quan niệm sai lầm về cầu nguyện.

Phải chăng cầu nguyện là đòi buộc Thiên Chúa làm theo ý muốn của ta, là Ngài phải phục vụ ta, phải thi hành những dự tính, những chương trình đầy chất người và những thay đổi bất thường tùy hứng của ta.

Nhưng ngược lại, cầu nguyện là xin Chúa làm theo thánh ý Ngài, là đặt chúng ta vào trong thái độ tinh thần của Chúa, để tìm hiểu và thực thi những gì Chúa muốn trong đời sống chúng ta, là trở nên dụng cụ sắc bén trong tay Chúa.

Thực ra, việc muốn Thiên Chúa thay đổi tất cả mọi sự như lòng ta mong ước và chỉ huy Ngài là điều không thể làm được và cũng không phải là điều có lợi cho chính chúng ta.

Giả như Thiên Chúa đã luôn tuân theo ý muốn của con người thì có lẽ đời sống chúng ta bị hủy hoại từ lâu rồi. Một ngày nào đó khi được nhìn thấy toàn bộ chương trình tuyệt diệu của Chúa dành sẵn cho đời sống chúng ta, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng Chúa thật có lý khi từ chối những điều ta cầu xin. Ngài thật là Cha nhân từ, là một Thiên Chúa đầy khôn ngoan trước những điều ta tha thiết cầu khẩn.

Sưu tầm

Trong ân sủng và hiểu biết

"Anh em lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ chúng ta" (2Pr 3,10). đọc tiếp...

Thực thi thánh ý Chúa

Ðể nhìn biết đâu là thánh ý Chúa, chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn trật tự đúng đắn giữa các sự vật, trật tự mà Thiên Chúa đã an bài và định sẵn. đọc tiếp...