NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN

NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN

Trong tay tôi có hai chiếc hộp :
Mà Chúa đã trao tôi cầm.
Ngài bảo : “Hãy đặt nỗi buồn vào hộp đen,
Và niềm vui vào hộp vàng !”

Tôi nghe lời ngài , và trong hai chiếc hộp ấy ,
Tôi đặt những niềm vui nỗi buồn .
Nhưng khi hộp vàng ngày càng nặng ,
Thì hộp đen vẫn nhẹ như lúc đầu.
Tò mò , tôi mở ra xem thử vì sao
Và tôi thấy một lỗ thủng ở dưới đáy
Nên qua đó , nỗi buồn tôi đã chảy !
Tôi chỉ lỗ thủng kia cho Chúa và kêu to :
“Không biết nỗi buồn con đâu rồi ?”
Ngài cười với nét thật dịu hiền :
"Con ạ , Chúng ở với Cha đây !”
Tôi hỏi : “Lạy Chúa, sao lại ban cho con
Chiếc họp vàng cùng với chiếc hộp đen có lỗ ?”

“Con à , hộp vàng là để con đếm các ơn lành ,
Còn hộp đen là để con biết quên đi …”


Bản dịch của Trần Duy Nhiên
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)