Skip to main content

Niềm vui và nỗi buồn

Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em (1Pr 5,7).
Niềm vui và nỗi buồn
Tôi hỏi: “Lạy Chúa, sao lại ban cho con Chiếc hộp vàng cùng với chiếc hộp đen có lỗ?” “Con à, hộp vàng là để con đếm các ơn lành, còn hộp đen là để con biết quên đi...”

Trong tay tôi có hai chiếc hộp:
Mà Chúa đã trao tôi cầm.
Ngài bảo: “Hãy đặt nỗi buồn vào hộp đen,
Và niềm vui vào hộp vàng !”

Tôi nghe lời ngài, và trong hai chiếc hộp ấy,
Tôi đặt những niềm vui nỗi buồn.
Nhưng khi hộp vàng ngày càng nặng,
Thì hộp đen vẫn nhẹ như lúc đầu.
Tò mò, tôi mở ra xem thử vì sao
Và tôi thấy một lỗ thủng ở dưới đáy
Nên qua đó, nỗi buồn tôi đã chảy!
Tôi chỉ lỗ thủng kia cho Chúa và kêu to:
“Không biết nỗi buồn con đâu rồi?”
Ngài cười với nét thật dịu hiền :
"Con ạ, Chúng ở với Cha đây!”
Tôi hỏi: “Lạy Chúa, sao lại ban cho con
Chiếc hộp vàng cùng với chiếc hộp đen có lỗ?”

“Con à, hộp vàng là để con đếm các ơn lành,
Còn hộp đen là để con biết quên đi...”


Bản dịch của Trần Duy Nhiên
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)