Skip to main content

Rác và lửa

“Giáo Hội không bao giờ được phép đánh mất hy vọng, ngay cả khi xem chừng chẳng thấy lửa đâu, mà rác thì ngồn ngộn! Giáo Hội phải xác tín rằng lửa vẫn âm ỉ cháy bên dưới – cháy mãi, cháy hoài, không thể nào tắt được.”
Rác và lửa
Buổi chia sẻ nhóm nọ diễn ra trong một khu ổ chuột giữa thành phố lớn. Đề tài chia sẻ hôm ấy nói về Chúa Thánh Thần. Người hướng dẫn nêu câu hỏi gợi ý:
“Bạn cảm nhận và giải thích thế nào về tác động của Chúa Thánh Thần?”

Một bác công nhân nghèo, hành nghề hốt rác và đốt rác, giơ tay phát biểu:

“Tôi cảm nhận thế này: Trong công việc của tôi, tôi phải thường xuyên thu gom rác lại một chỗ và thiêu hủy nó. Đã nhiều năm làm công việc này, tôi luôn cố giữ cho đống lửa cháy liên tục. Thế nhưng, có những lúc tưởng chừng như đống lửa đã tắt lịm hoàn toàn, song tôi biết rằng lửa vẫn còn âm ỉ cháy bên duới. Dù đống rác có to kềnh đến mấy, lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng nó.

“Tôi nghĩ rằng con người chúng ta cũng như rác rến - và Chúa Thánh Thần là đống lửa. Giáo Hội phải luôn luôn làm cái công việc mà tôi vẫn làm, đó là thu gom rác lại và cho nó tiếp xúc với lửa; rồi lửa sẽ tinh luyện nó cho đến khi nó không còn là rác nữa.

“Giáo Hội không bao giờ được phép đánh mất hy vọng, ngay cả khi xem chừng chẳng thấy lửa đâu, mà rác thì ngồn ngộn! Giáo Hội phải xác tín rằng lửa vẫn âm ỉ cháy bên dưới – cháy mãi, cháy hoài, không thể nào tắt được.”

Tác giả Lê Công Đức, Lm.
Theo: Ngụ Ngôn Bốn Mùa
Xem thêm:
+ Thánh ý Chúa trong cuộc đời
+ Ta đã dựng nên con