Skip to main content

Có thể bạn chưa biết

Có một nghịch lí: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi – chứ không phải nắm giữ thật chặt.
Có thể bạn chưa biết
Có một nghịch lí: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi – chứ không phải nắm giữ thật chặt.

 • Điều thứ nhất: Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giới này rất yêu thương bạn.
 • Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời, hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ không ưa bạn.
 • Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
 • Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn là cả vũ trụ.

ngọn lửa nhỏ | Bài học từ cuộc sống

 • Điều thứ năm: Thiếu vắng bạn, có ai đó sẽ không sống được.
 • Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
 • Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
 • Điều thứ tám: Khi bạn nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
 • Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được. Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
 • Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh.

ngọn lửa nhỏ | Bài học từ cuộc sống

 • Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
 • Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
 • Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác, chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
 • Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
 • Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.

ngọn lửa nhỏ | Bài học từ cuộc sống

 • Điều thứ mười sáu: Hãy yêubạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì, trước hết phải cho cái đó)
 • Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là bạn sống viễn vông, hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
 • Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
 • Điều thứ mười chín: Nếu có ai đó thù ghét bạn, hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù.
 • Điều cuối cùng: Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới.

Tác giả: Khuyết Danh