Skip to main content

Bài học từ cuộc sống

Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Teresa-Calcutta
Bài học từ cuộc sống