Skip to main content

Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn

Bạn nói : “ Điều đó là không thể ” Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27).
Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn
Bạn nói : “ Điều đó là không thể ” Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27).

• Bạn nói : “ Điều đó là không thể ”
Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27)

• Bạn nói : “ Con đã quá mệt mỏi”
Chúa đáp : “ TA CHO CON ĐƯỢC YÊN NGHỉ ” ( Mt 11, 28 – 30 )

• Bạn nói : “ Chẳng có ai thực sự yêu tôi ”
Chúa đáp : “ TA YÊU CON ” ( Ga 3, 16 và 13,34 )

• Bạn nói : “ Con không thể tiếp tục được ”
Chúa đáp : “ ƠN TA ĐỦ CHO CON ” ( 2 Crê 12, 9) và Tv ( 91,15)

• Bạn nói : “ Con không hiểu phải làm thế nào ”
Chúa đáp : “ TA SẼ DẪN DẮT CÁC NẺO ĐƯỜNG CỦA CON ” ( Châm ngôn 3, 5 –ê 6)

• Bạn nói : “ Con không làm nổi ”
Chúa đáp : “ TA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ ” ( Pl 4,13)

• Bạn nói : “ Con chẳng có khả năng ”
Chúa đáp : “ TA CÓ KHẢ NĂNG ” ( 2 Cr 9,8 )

• Bạn nói : “ Sẽ chẳng có ích gì đâu ”
Chúa đáp : “ MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀ CÓ ÍCH ” ( Rm, 8, 28 )

• Bạn nói : “ Con không thể tha thứ cho mình con ”
Chúa đáp : “ TA THA THỨ CHO CON ” ( 1 Ga 1, 9) ( Rm 8, 1)

• Bạn nói : “ Con không thể điều hành được công việc ”
Chúa đáp : “ TA SẼ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CON ” ( Pl 4, 19)

• Bạn nói : “ Con sợ lắm ”
Chúa đáp : “ TA CHẲNG CHO CON MỘT TINH THẦN NHÚT NHÁT ” ( 2 Tm1, 7 )

• Bạn nói : “ Con cảm thấy bất an ”
Chúa đáp : “ TA BAN BÌNH AN CHO CON ” ( Ga 14, 27)

• Bạn nói : “ Con bao giờ cũng lo lắng và thất bại ”
Chúa đáp : “ HÃY TRÚT BỎ MỌI LO LẮNG CHO TA ” ( 1 Pr 5, 7)

• Bạn nói : “ Con không đủ đức tin ”
Chúa đáp : “ TA ĐÃ BAN CHO MỖI NGƯỜI MỘT LƯỢNG ĐỨC TIN ” ( Rm 12, 3)

• Bạn nói : “ Con không đủ khôn ngoan ”
Chúa đáp : “ TA ĐÃ BAN CHO CON SỰ KHÔN NGOAN ” ( 1 Cr 1, 30 )

• Bạn nói : “ Con cảm thấy cô đơn ”
Chúa đáp : “ TA CHẲNG LÌA CON, CHẲNG HỀ BỎ CON ” ( Dt 13, 5)

• Bạn nói : “ Sao cuộc đời con tăm tối quá !
Chúa đáp : “ TA LÀ ÁNH SÁNG THẬT , ÁNH SÁNG ĐẾN THẾ GIAN VÀ CHIẾU SOI MỌI NGƯỜI ( Ga 1, 9)

• Bạn nói : “ Con là kẻ bất tài ,vô dụng ”
Chúa đáp : “ TRƯỚC MẮT TA, CON THẬT QUÝ GIÁ VỐN ĐƯỢC TA TRÂN TRỌNG VÀ MẾN THƯƠNG ” ( Is 43, 4)

St theo Cathe Francis.
Sưu tầm của bạn: Cecilialmr Nguyen đăng trên Phút Cầu Nguyện

+Gặp Chúa

Hãy thể hiện tình yêu Chúa qua cách sống, cách cư xử của chúng ta mỗi ngày. Những điều ấy biết đâu, có thể làm thay đổi một cuộc đời của một ai đó, đem đến cho họ niềm vui và ý nghĩa sống. đọc tiếp...