PHÉP LẠ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC

Một người đến gặp linh mục và muốn khôi hài một chút về niềm tin của mình, nên anh hỏi : “Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa Giêsu được ?”

- Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Chúa Giêsu lại không làm được điều tương tự như vậy ?

Chưa chịu thua, anh hỏi : “Bằng cách nào mà Chúa Giêsu ngự trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ như vậy ?”

- Cũng tương tự, quang cảnh bao la ở trước con mắt nhỏ bé của bạn.

Nhưng anh vẫn cố chấp : “Làm sao Chúa Giêsu có thể hiện diện ở tất cả các nhà thờ cùng một lúc ?”

Linh mục cầm chiếc gương, đập bể nát, rồi cho anh nhìn vào và nói : “Chỉ có một mình anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt mình được phản chiếu trong mỗi mảnh gương vỡ này cùng một lúc”.

Sưu tầm