Skip to main content

Mỗi khó khăn trở ngại đều là cơ hội

Bạn có biết: mỗi khó khăn trở ngại đều đem đến cho chúng ta một cơ hội đáng quý.
Mỗi khó khăn trở ngại đều là cơ hội
Bạn có biết: mỗi khó khăn trở ngại đều đem đến cho chúng ta một cơ hội đáng quý.

  • Bạn có biết: mỗi khó khăn trở ngại đều đem đến cho chúng ta một cơ hội đáng quý.

Ngày xửa ngày xưa, vị vua của một vương quốc nọ để tảng đá nằm chắn ngang trên một con đường, ông không thông báo gì và lặng lẽ xem ai sẽ di chuyển tảng đá đó đi.

Các vị chúa giàu có và các viên quan cận thần của nhà vua chỉ tránh tảng đá đó khi đi qua. Một vài người than phiền rằng nhà vua đã không quan tâm đến đường xá để mặc cho một tảng đá như vậy giữa đường. Tuy nhiên, không một ai chịu dời nó đi cả.

Một ngày kia có một người nông dân kéo một xe rau rất nặng đi qua con đường đó. Khi đến gần tảng đá, anh dừng lại, để xe rau sang một bên và cố kéo dịch tảng đá vào sát bên lề. Sau rất nhiều công sức di chuyển nó một cách ì ạch, cuối cùng anh cũng lăn được tảng đá đi.

Khi đang định kéo xe đi tiếp, người nông dân thấy một chiếc bao ở chổ tảng đá nằm. Anh nhặt chiếc bao lên và ngạc nhiên nhận thấy trong đó có vô số những đồng tiền vàng cùng với một mẫu giấy của nhà vua nói rằng đó là phần thưởng cho ai dời tảng đá ra khỏi lòng đường.

  • Người nông dân đã biết một điều mà cho đến bây giờ, rất nhiều người trong chúng ta vẫn không bao giờ hiểu được: mỗi khó khăn trở ngại đều đem đến cho chúng ta một cơ hội đáng quý.

Tác giả: Khuyết Danh