Skip to main content

Tốc độ

Nếu bạn chỉ chăm lo cho thân xác này mà quên chăm sóc linh hồn, thì bạn là người dại dột nhất trên đời này, vì thân xác này rồi sẽ qua đi!
Tốc độ
Câu chuyện xẩy ra trên một đường mòn truyền giáo ở Châu Phi. Đoàn người chuyên chở hàng hóa nối đuôi nhau đi nhịp nhàng, thình lình một vài con lừa dở chứng quay ngược lại. Những người ngồi ở lề đường không biết việc gì xảy ra.

Một cha cố trong đoàn hỏi tại sao có sự quay ngược lại như thế. Họ im lặng không nói. Sau cùng một người lên tiếng:

"Chúng tôi đã đi với tốc độ nhanh để làm vui lòng các ông, nên chúng tôi phải chờ cho linh hồn chúng tôi đuổi kịp thân xác chúng tôi."

Lời Khuyên:
  • Hình ảnh ấy cũng chính xác với chúng ta: luôn luôn khi tiến bước, phần lớn thời gian chúng ta không cho linh hồn chúng ta một cơ hội theo kịp thân xác chúng ta.
  • Nếu bạn chỉ chăm lo cho thân xác này mà quên chăm sóc linh hồn, thì bạn là người dại dột nhất trên đời này, vì thân xác này rồi sẽ qua đi!

Sưu tầm.
+ Kiến và ve sầu
+ Cái chết vô cùng kinh khủng của Chúa Giêsu trên thập giá (theo khoa học)
+ Chúa Kitô Vua - "Vua bị đóng đinh"