Skip to main content

Ách của Thiên Chúa

Tất cả các học sinh đều êm lặng đi trong giây lát, chỉ duy có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời: “Thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng lên cổ chúng ta”.
Ách của Thiên Chúa
Sau khi đọc câu Kinh Thánh: “Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng”, người giám thị của một trường truyền giáo hỏi các học sinh:

“Ai có thể cho cố biết ách là cái gì?

Một bé gái nói: “Thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ những con vật”.

“Vậy ách của Thiên Chúa có nghĩa là gì?”

Tất cả các học sinh đều êm lặng đi trong giây lát, chỉ duy có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời: “Thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng lên cổ chúng ta”.

Còn niềm an ủi nào lớn hơn thế nữa không?

Sưu tầm
Ách của Thiên Chúa
+ Không quá muộn để nên thánh
+ Lời hứa tuyệt diệu