Skip to main content

Lời kinh trẻ thơ

“Đúng vậy, cháu cầu nguyện nhưng vì cháu không biết kinh nguyện nên cháu chỉ nói những chữ trong bảng mẫu tự và cháu biết rằng Thiên Chúa cao cả sẽ chuyển thành lời kinh cho cháu”.
Lời kinh trẻ thơ
Một cậu bé ngoại đạo vừa mới được học bảng mẫu tự. Một sáng Chúa nhật, cậu lên sườn đồi, ngồi ở đó hai tay chắp lại, mắt nhắm kín. Cậu đang lặp lại từng chữ trong bảng mẫu tự, hết chữ này đến chữ kia.

Một nhà truyền giáo đi ngang qua, hỏi cậu đang làm gì, cậu đáp:

“Cháu đang cầu nguyện”.

“Thật thế sao, chẳng phải cháu đang lặp lại bảng mẫu tự không?”

“Đúng vậy, cháu cầu nguyện nhưng vì cháu không biết kinh nguyện nên cháu chỉ nói những chữ trong bảng mẫu tự và cháu biết rằng Thiên Chúa cao cả sẽ chuyển thành lời kinh cho cháu”.

Sưu tầm.
+ Hãy trút cả cho Người
+ Trong ân sủng và hiểu biết
+ Phương pháp bí mật của Soeur đầu bếp