Skip to main content

Bạn đứng đây làm gì?

Câu nói này để lại cho chúng ta đôi điều cần phải suy nghĩ. Trước những vấn đề rối ren của cuộc đời, có lẽ người ta sẽ hỏi người Công giáo chúng ta: “Bạn đứng đây để làm gì vậy?”
Bạn đứng đây làm gì?
Trước những vấn đề rối ren của cuộc đời, có lẽ người ta sẽ hỏi người Công giáo chúng ta: “Bạn đứng đây để làm gì vậy?”

Tại một garage vào lúc trời tối, một người thợ máy xem xét chỗ máy bị hư hỏng, trong khi người phụ giúp đứng bên cạnh rọi đèn vào những chỗ ngóc ngách bên dưới mui xe. Bất chợt, có chuyện gì đó thu hút sự chú ý của người phụ giúp này, khiến anh quay lại và đã vô tình làm tắt ngọn đèn. Người thợ máy ngước nhìn lên và nóng nảy kêu: “thắp đèn lên đi chứ. Anh đứng đây làm gì vậy?”

Câu nói này để lại cho chúng ta đôi điều cần phải suy nghĩ. Trước những vấn đề rối ren của cuộc đời, có lẽ người ta sẽ hỏi người Công giáo chúng ta: “Bạn đứng đây để làm gì vậy?”

Sưu tầm.
+ Mục tử và người khách lạ
+ Tiền bạc
+ Lời nguyện của người cao tuổi