Skip to main content

Chúa Giêsu chịu ba cơn cám dỗ của Ma Quỷ

Con người thường rất bận rộn trong việc kiếm của ăn vật chất và rất lơ là trong việc kiếm của ăn tinh thần, của ăn đạo đức.
Chúa Giêsu chịu ba cơn cám dỗ của Ma Quỷ
Một là cơn cám dỗ biến đá thành bánh. Đây là cơn cám dỗ về những nhu cầu vật chất của thân xác con người: con người thường rất bận rộn trong việc kiếm của ăn vật chất và rất lơ là trong việc kiếm của ăn tinh thần, của ăn đạo đức.

Hai là cơn cám dỗ nhảy từ nóc Đền Thờ xuống. Đây là cơn cám dỗ ỷ lại vào quyền phép của Thiên Chúa, buộc Ngài phải làm phép lạ cho mình mỗi khi mình muốn. Là con của Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta không muốn tìm biết và vâng theo ý Thiên Chúa, lại đòi buộc Thiên Chúa phải làm theo ý mình, và khi thấy Thiên Chúa không hoặc chưa nhậm lời mình cầu nguyện như vậy, thì sinh ra ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa, hoặc giận ghét Thiên Chúa, hoặc từ bỏ Thiên Chúa.

Ba là cơn cám dỗ từ trên cao nhìn xuống các nước thiên hạ. Đây là cơn cám dỗ về lòng ham muốn quyền hành và vinh sang phú quý lợi lộc. Muốn được như vậy, phải thoả hiệp với sự xấu, sự dữ, nghĩa là phải thờ lạy ma quỷ. Chúng ta rất dễ tôn thờ những chúa khác với Chúa của chúng ta: đó là chúa tiền tài, chúa danh vọng, chúa thú vui.

Sưu tầm.
+ Cách chữa cháy diệu kỳ
+ Thiên Chúa Quan Phòng