Skip to main content

Thiên Chúa sẵn lòng tiếp nhận kẻ có tội

Thật vậy, ai ăn năn trở về với Chúa, thì Người không nỡ lòng làm ngơ. Bởi vì Người luôn kêu mời người tội lỗi biết ăn năn sám hối rằng: “Con hãy trở lại với Ta, Ta sẽ đón nhận con.” (Gr 3,1)
Thiên Chúa sẵn lòng tiếp nhận kẻ có tội
Ở đời, nếu ai đã dấy lên chống lại vua, thì vua không bao giờ tha thứ dẫu người đó đã ra đầu thú trước mặt vua.

Đối với Thiên Chúa, Người chẳng bao giờ đối xử với ta như vậy đâu, như lời Thánh Kinh rằng: “Yavê Thiên Chúa của ta đầy dung thứ chạnh thương, Người sẽ không ngoảnh mặt đi với các ngươi nếu các ngươi trở lại với Người” (2 Ks 30,9).

Thật vậy, ai ăn năn trở về với Chúa, thì Người không nỡ lòng làm ngơ. Bởi vì Người luôn kêu mời người tội lỗi biết ăn năn sám hối rằng: “Con hãy trở lại với Ta, Ta sẽ đón nhận con.” (Gr 3,1)

Sưu tầm

+ Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn
+ 15 phút trước Mình Thánh Chúa