Skip to main content

Chúa Giê-su để lại bức gương hoàn toàn về đức yêu người

Người thế gian không có bức gương nào về hoàn toàn về đức yêu người để bắt chước. Trái lại, người công giáo có bức gương hoàn toàn nào về đức yêu người để noi theo, đó là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người
Chúa Giê-su để lại bức gương hoàn toàn về đức yêu người
Người thế gian không có bức gương nào về hoàn toàn về đức yêu người để bắt chước. Trái lại, người công giáo có bức gương hoàn toàn nào về đức yêu người để noi theo, đó là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, như lời Ngài phán rõ: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”

Khi giáng sinh, Chúa Giêsu tha thứ cho vua Hêrôđê đã dã tâm tìm cách giết Ngài.

Tất cả những ai đui mù, què quặt, câm điếc, bất toại, phung hủi, quỷ ám, hoang đàng, tội lỗi, đều đặt hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu khi Ngài ra giảng Đạo, chạy đến xin Ngài nâng đỡ, ủi an.

Chúa Giêsu ân cần đón tiếp tất cả những ai đau khổ hồn xác, với một lòng yêu thương vô hạn: “Hỡi những ai lao khổ nhọc nhằn, hãy đên với Ta. Ta bổ sức lại cho.” Và để chứng minh lời nói của mình, Chúa Giêsu sẵn sàng làm đủ mọi phép lạ để nâng đỡ họ.

Chúa Giê-su để lại bức gương hoàn toàn về đức yêu người
Chúa Giêsu không bao giờ nói những lời sâu độc chua cay làm mất lòng ai, trái lại, Ngài luôn bịt miệng, không muốn nghe những lời chua chát đó phát xuất ra từ một ai. Vì thế, Chúa Giêsu rất cực lòng khi thấy các tông đồ, vì thiếu lòng thương yêu nhau thật, nên thường sống cay cú, xoi bói nhau. Ngài luôn cầu xin Đức Chúa Cha ban ơn cho họ được hiệp nhất và yêu thương nhau.

Khi còn sống cũng như lúc sắp chết, Chúa Giêsu chỉ biết yêu thương và tha thứ.

Khi Giuđa đến ra hiệu để quân dữ bắt Chúa Giêsu, Ngài vẫn yêu thương tha thứ: ‘Bạn ơi, bạn đến đây làm chi?”

Khi quân dữ nhổ nước miếng vào mặt Chúa Giêsu, đội mão gai nhọn sắc trên đầu Ngài, đánh đập Ngài tàn nhẫn, nhạo báng Ngài đủ cách, Ngài vẫn hiền lành như con chiên, im lặng không mở miệng ra nói một lời tức tối.

Và khi hấp hối trên thập giá, thấy những thái độ vô ơn, nghe những lời phỉ báng thậm tệ, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện cho những ai đã xử tệ với Ngài.

Sưu tầm.
+ Mòn mỏi đợi trông
+ Lời nguyện của Mahatma Gandhi