Skip to main content

Làm sao để giải thích những điều phi thường ?

Còn bạn, bạn đòi hỏi Chúa làm theo ý bạn hay bạn phó thác để Chúa sử dụng bạn theo ý của Người.
Làm sao để giải thích những điều phi thường ?
Ngày nay, người ta còn thấy một số linh hồn sống nội tâm sâu xa, trong khi hoạt động cũng như lúc nghỉ ngơi, vẫn toả rộng làn khí có thể gọi được là huyền nhiệm, thần linh như Chúa Cứu Thế xưa.

Những cuộc trở lại phi thường do các thánh tạo nên nhờ danh thơm nhân đức; những đoàn người khát khao sự thánh thiện xin đi tu, đều nói lên bí quyết đời thầm lặng.

Nhờ thánh Antôn, các sa mạc Đông Phương đã chật ních những người.

Thánh Bênêđictô đã gây lên một phong trào tu sĩ cải tiến văn minh Âu châu.

Thánh Bênađô đã gây ảnh hưởng vô song trong Giáo Hội trước mặt các vua quan và dân tộc.

Thánh Vixentê Ferrier đã khích lệ lòng nhiệt thành khôn tả của quần chúng trên đường ngài qua và đã lôi cuốn bao người trở lại.

Dưới cờ thánh Inhaxiô, một đoàn quân anh dũng đang rầm rộ tiến bước.

Chỉ một mình thánh Phanxicô Xaviê đã đủ để tái sinh hàng trăm ngàn người ngoại giáo.

Làm sao giải thích được lý do những biến cố phi thường đó?

Chỉ có quyền lực Thiên Chúa phản chiếu qua các vị tông đồ ấy mới có thể giải thích lý do những biến cố phi thường đó.

Còn bạn, bạn đòi hỏi Chúa làm theo ý bạn hay bạn phó thác để Chúa sử dụng bạn theo ý của Người.

Sưu tầm.
+ Mục tử và người khách lạ
+ Tiền bạc
+ Lời nguyện của người cao tuổi