Skip to main content

Thời giờ rất quý báu

Những kẻ chịu phạt đời đời trong hoả ngục, chỉ cần được trở lại trên trần gian nầy trong một giây mà thôi, cũng đủ để cho họ ăn năn tội cách trọn mà lên nước thiên đàng.
Thời giờ rất quý báu
Thiên Chúa đánh giá thời giờ rất cao. Ngài rất quý thời giờ. Giàu sang vô biên như Ngài, mà Ngài không bao giờ ban cho chúng ta có cùng một lúc hai giây, hai phút, hai giờ, hai ngày, hai tuần, hai năm.

Khi ban cho chúng ta sống trong một năm, Thiên Chúa ban cho chúng ta có 31.536.000 giây đồng hồ. Ngài lấy lại giây phút trước, rồi mới ban cho chúng ta giây phút sau. Dù là giáo hoàng hay hồng y, dù là hoàng đế hay tổng thống, không ai có thể tiêu xài hai giây đồng hồ trong một lúc.

Những kẻ chịu phạt đời đời trong hoả ngục, chỉ cần được trở lại trên trần gian nầy trong một giây mà thôi, cũng đủ để cho họ ăn năn tội cách trọn mà lên nước thiên đàng.

Thời giờ rất quý báu như thế, thế mà có nhiều người phí phạm thời giờ, không dùng thời giờ để sống cho đẹp lòng Chúa.

Theo một cuộc điều tra được tiến hành tại một nơi có một số đông người sống đạo lơ là, thì trong một năm, họ có 8.760 giờ: họ đi lui đi tới, mất 260 giờ; họ nói chuyện với người khác, mất 310 giờ; họ tắm rửa và sửa soạn trong con người của họ, mất 620 giờ; họ ăn uống, mất 930 giờ; họ ngủ, mất 2.900 giờ; họ làm việc, mất 3.650 giờ; và họ dành cho các công việc đạo đức: 25 giờ!

Sưu tầm.
+ Hai thiên thần
+ Yêu đến hơi thở cuối cùng