Skip to main content

Ý nghĩa quan trọng của lắng nghe

Lắng nghe... giúp ta thành công trong mối quan hệ giữa người và người, cũng như trong công việc.
Ý nghĩa quan trọng của lắng nghe
Lắng nghe... giúp ta thành công trong mối quan hệ giữa người và người, cũng như trong công việc.

Câu truyện dân gian dưới đây sẽ giúp bạn luôn nhớ ý nghĩa quan trọng của lắng nghe:

Alice hỏi:

- “Bà ơi, sao con người có hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, mà chỉ có một miệng và một mũi hỡi bà?”

Và bà trả lời:

- “Hai tay để con lao động cật lực, hai chân để con đi xa học rộng, hai mắt để con học hỏi tìm tòi. Còn hai tai mà chỉ một mũi, một miệng, là để con không xỏ mũi vào chuyện của người khác, nói ít đi và nghe thật nhiều.”

Lắng nghe là kỹ năng quan trọng của các nhà quản lý, lãnh đạo và những nghề nghiệp mà đối tượng là con người....

Lắng nghe... giúp ta thành công trong mối quan hệ giữa người và người, cũng như trong công việc.

(Hạnh Phúc Phải Lựa Chọn - Nguyễn Thị Oanh)