Skip to main content

Chúa xuống trần cứu thế

gài đã từ trời cao xuống trần trong thân phận con người, sinh ra trong máng cỏ để chia sẻ kiếp người với mọi người.
Chúa xuống trần cứu thế
Văn hào Guenter Eich có viết một vở kịch nhan đề: "Festiamus, Người Tử Đạo", với đại ý như sau: Festiamus là người tốt lành, đơn sơ hiếm có. Mặc dù sống giữa những người gian ác, chàng vẫn luôn luôn cư xử đoan chính, giàu lòng thương đối với những kẻ bần cùng.

Sau khi chết, chàng bay tới thiên đàng. Ở đó, sau khi làm quen với các thánh, chàng để mấy ngày để đi kiếm cha mẹ, anh em và những bạn hữu xưa, nhưng không thấy ai. Chàng liền hỏi các Thánh, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, Thánh Phêrô bảo: “Cha mẹ và bạn hữu con, họ hàng con, ngày xưa đều ăn ở gian ác, nên bây giờ họ đều ở dưới kia kìa, dưới hỏa ngục ấy !”

Nghe tới đây, Festiamus liền hiểu ngay, chàng cáo biệt các Thánh và xin với Thánh Phêrô: “Con không thể ở nơi đây được khi còn nhiều người phải chịu đau khổ dưới kia...” Rồi chàng rời bỏ thiên đàng, xuống hỏa ngục để thăm cha mẹ, bạn hữu với những người thân yêu khác. Chàng làm điều đó với tất cả xác tín rằng khi một người vô tội từ trời cao đến và sống với những người bị kết án, cùng chia sẻ thân phận của họ, thì người đó có thể phá tung địa ngục và vòng phong tỏa của quỷ ma.

  • Câu chuyện nêu trên không thể nào có thật, nhưng xét trên một khía cạnh, nó nói lên mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế, Ngài đã từ trời cao xuống trần trong thân phận con người, sinh ra trong máng cỏ để chia sẻ kiếp người với mọi người. Ngài đã chịu chết thay cho con người để cứu chuộc họ ra khỏi xích xiềng tội lỗi và ma quỷ, đưa con người ra khỏi chốn hư mất mà vào sự sống muôn đời trên Thiên Quốc.

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)