Skip to main content

Không đọc Kinh Thánh vì mất đôi kính

Thì ra, bà ta bị mất cặp kính chỉ vì bà không chịu đọc Kinh Thánh, chứ không phải là không đọc được Kinh Thánh vì đã mất cặp kính.
Không đọc Kinh Thánh vì mất đôi kính
Thì ra, bà ta bị mất cặp kính chỉ vì bà không chịu đọc Kinh Thánh, chứ không phải là không đọc được Kinh Thánh vì đã mất cặp kính.

Có một mục sư đi thăm tín đồ. Khi đến một gia đình nọ, ông khuyên gia đình ấy nên đọc Kinh Thánh. Thiếu phụ, chủ gia đình, nói với mục sư ngày nào bà cũng đọc Kinh Thánh cả. Nhưng đã ba tuần qua bà không đọc được chữ nào, vì bị mất đôi kính lão.

Trước khi từ giã ra về, mục sư xin bà lấy Kinh thánh ra để đọc một đoạn. Bà này chạy tìm khắp nơi, cuối cùng đứa con của bà đã thấy cuốn Kinh Thánh của bà để quên trên kệ sách. Vừa cầm đến và mở ra, mục sư thấy ngay đôi kính đeo mắt kẹp trong cuốn sách ấy. Đó là đôi kính bị mất đã ba tuần nay. Thì ra, bà ta bị mất cặp kính chỉ vì bà không chịu đọc Kinh Thánh, chứ không phải là không đọc được Kinh Thánh vì đã mất cặp kính.

Trích: Nối Lửa Cho Đời – Cầu nguyện
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)