Skip to main content

Số điểm để được vào Thiên Đàng

Thiên đàng không phải là giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân huệ như không.
Số điểm để được vào Thiên Đàng
Thiên đàng không phải là giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân huệ như không.

Thiên đàng không phải là giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân huệ như không.

 • Một giáo sư toán,sau khi chết được đưa lên miền thượng giới.Thấy cửa thiên đàng mở, ông toan bước vào thì thánh Phê-rô cản lại:
- Ê, dừng lại, không được tự tiện vào !

 • Ông giáo sư ngạc nhiên hỏi:
- Lạy thánh cả, con là người có đạo, ăn ở ngay lành, tại sao không được vào ?

 • Thánh Phê-rô đáp :
- Đâu có chuyện đơn giản như vậy, phải đủ điểm mới vào thiên đàng được.

 • Ông giáo sư ngạc nhiên :
- Lên thiên đàng mà cũng áp dụng hệ thống tính điểm nữa cơ à ? Vậy phải bao nhiêu điểm mới được vào thiên đàng, thưa thánh cả ?

 • Thánh Phê-rô đáp :
- Tối thiểu phải một ngàn điểm. Vậy ông hãy kể coi, ông đã làm được những gì trong suốt những tháng ngày sống ở trần gian?

 • Ông thầy giáo bắt đầu kê khai :
- Thưa, con đã trung thành tuân giữ mọi giới răn Chúa và Hội Thánh

 • Thánh Phê-rô tuyên bố :
- Một điểm.

 • Chúa nhật nào con cũng bỏ tiền vào giỏ lạc quyên.

 • Thánh Phê-rô lại tuyên bố:
Thêm một điểm nữa.

 • Con tham gia vào hầu hết các hội đoàn trong giáo xứ.
Thêm một điểm nữa.

 • Con luôn rộng tay làm phúc bố thí cho những người nghèo khó.
Lại một điểm nữa.

Tới đây, ông thầy giáo bắt đầu run, miệng lẩm bẩm: “Thế này thì ai có thể vào thiên đàng được, họa chăng chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi !”.

 • Nghe thầy giáo lẩm bẩm như vậy, thánh Phê-rô liềm hỏi lại :
- Ông nói sao ? Ông tin là chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mới vào được thiên đàng à ? Nếu quả thật ông tin như vậy, thì còn thiếu bao nhiêu, cũng được bù cả, vậy mời vô !

Thiên đàng không phải là giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân huệ như không. Các việc đạo đức ta làm, tất cả đều là bổn phận. Người đầy tớ sau khi thi hành mọi bổn phận không có quyền đòi được ngồi đồng bàn với chủ. Nếu được ngồi đồng bàn với chủ, thì đó là một ân huệ chứ không phải quyền lợi.

Trích: truyện hay ý đẹp
- Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần, Sss