Skip to main content

Thiên Chúa nhẫn nại chịu đựng

Thiên Chúa luôn nhẫn nại chịu đựng và rộng lượng tha thứ cho ta, vì thế ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta.
Thiên Chúa nhẫn nại chịu đựng
Thiên Chúa luôn nhẫn nại chịu đựng và rộng lượng tha thứ cho ta, vì thế ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta.

Có lần ông Áp-bra-ham thấy một người hành khất đói khát, ông liền đưa vào lều và dọn cho người ấy một bữa ăn thịnh soạn. Trước khi ăn, ông Áp-bra-ham đề nghị đọc kinh để tạ ơn Chúa và xin Ngài làm phép của ăn.

Người hành khất thay vì đọc kinh tạ ơn Chúa, lại nguyền rủa Chúa không tiếc lời, vì ông cho rằng, Chúa đã đối xử bất công: người thì Chúa cho dư thừa, đổ đi không hết; người khác thì thì Chúa lại bắt chịu cảnh đói rách cùng cực.

Nổi giận trước thái độ và hành động phạm thượng của người hành khất, ông Áp-bra-ham liền đuổi người ấy đi và không cho ăn nữa.

  • Tối hôm ấy, khi ông Áp-bra-ham cầu nguyện, Chúa phán với ông:
Hôm nay ngươi thực nhẫn tâm, vì đã không cho người hành khất đói khát một bữa ăn thanh đạm.

  • Ông Áp-bra-ham thưa:
Lạy Chúa, con không thể chịu đựng được trước thái độ và những lời phạm thượng của người ấy vì ông ta đã nguyền rủa Chúa là đấng nhân từ và tốt lành vô cùng !

  • Chúa phán:
Người hành khất ấy đã chửi bới lăng mạ Ta suốt hơn 50 năm nay, mà Ta vẫn chịu dựng và ngày nào Ta cũng cho nó ăn. Còn ngươi, ngươi lại không thể chịu đựng và cho nó ăn một bữa cơm thanh đạm sao ?

Thiên Chúa luôn nhẫn nại chịu đựng và rộng lượng tha thứ cho ta, vì thế ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta, hầu được trở nên con cái của Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời, "vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5,45)

Trích từ: Truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần,SSS

Cầu nguyện trước những điều khó hiểu

Ý của Thiên Chúa nhiệm mầu và có khi vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Vì thế, chúng ta không hiểu hoặc không thể hiểu là chuyện bình thường. đọc tiếp...

+ Không quá muộn để nên thánh
+ Lời hứa tuyệt diệu
x