Skip to main content

Sự khác biệt giữa thật và giả

Chúng ta có sinh hoa kết quả cho Chúa không? Nhìn kết quả, người ta có thể biết chúng ta là tín hữu như thế nào. Coi chừng chúng ta không ngờ rằng mình chỉ là những Kitô hữu... giả hiệu
Sự khác biệt giữa thật và giả
Chúng ta có sinh hoa kết quả cho Chúa không? Nhìn kết quả, người ta có thể biết chúng ta là tín hữu như thế nào. Coi chừng chúng ta không ngờ rằng mình chỉ là những Kitô hữu... giả hiệu

Một nhà khoa học khoe với người bạn là đã sáng chế ra những con ong mật nhân tạo, rất giống những con ong thật, không cách nào có thể phân biệt được. Để chứng minh, nhà khoa học mời người bạn đến phòng thí nghiệm. Ông thả những con ong thật và ong giả bay chung trong một lồng kính, bảo người bạn quan sát và cho ông biết con nào là ong thật, con nào là ong giả.

Người bạn quan sát rất lâu, nhưng không thể phân biệt được thật giả. Cuối cùng người bạn nảy ra một sáng kiến, ông lấy một dĩa mật để trong lồng kính. Chỉ một vài giây sau ông biết con nào thật con nào giả ngay. Những còn thật thấy mật liền đáp xuống, trong khi những con ong giả vẫn cứ nhởn nhơ bay vù vù.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Sau đó người bạn hỏi nhà khoa học: “Những con ong nhân tạo của anh thật độc đáo, thế nhưng nó có sản xuất ra mật được không?” Nhà khoa học trả lời: ”Dĩ nhiên là không, vì nó chỉ là ong nhân tạo.” Người bạn kết luận: “Sự khác biệt giữa thật và giả là ở chỗ đó. Ong thật thích mật và sản xuất ra mật trong khi ong giả chẳng đem lại một kết quả nào hết.”

  • Chúng ta có sinh hoa kết quả cho Chúa không? Nhìn kết quả, người ta có thể biết chúng ta là tín hữu như thế nào. Coi chừng chúng ta không ngờ rằng mình chỉ là những Kitô hữu... giả hiệu

Trích: Nối Lửa Cho Đời – Xác tín
Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn