Skip to main content

Từ dễ đến khó

Mục tiêu lớn xem ra rất khó thực hiện, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập “mục tiêu thứ”, hoặc là “mục tiêu ngắn hạn”, từng bước thực hiện mục tiêu lớn.
Từ dễ đến khó
  • … Mục tiêu lớn xem ra rất khó thực hiện, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập “mục tiêu thứ”, hoặc là “mục tiêu ngắn hạn”, từng bước thực hiện mục tiêu lớn.

Thời xa xưa, có một thiếu niên ngưỡng mộ anh hùng, lập chí học cho được võ công cái thế. Vì vậy, cậu ta bái một vị cao sư làm thầy.

Nhưng vị cao sư nầy không hề dạy cho cậu võ công, chỉ yêu cầu cậu đến nơi có cỏ trên núi để

Mỗi sáng, cậu phải ôm con heo nhỏ lên núi, phải băng qua nhiều kênh rạch; buổi tối, lại ôm nó về.

Yêu cầu của sư phụ đối với cậu là trên đường đi, không được thả heo xuống.Cậu thiếu niên trong lòng không thích, nhưng cảm thấy sư phụ đang kiểm tra mình.

Trong thời gian hơn hai năm, ngày nào cậu ta cũng làm như vậy. Con heo nhỏ đã được nuôi lớn.

Đột nhiên, một hôm, sư phụ bảo:

- “Hôm nay, không phải ôm heo nữa. Con hãy lên núi một mình.”

Cậu thiếu niên lần đầu tiên lên núi không ôm heo, cảm thấy thân thể nhẹ tựa chim bay, lập tức cảm thấy mình như lạc vào một cảnh giới tuyệt đối nào đó.

Thiếu niên nầy thật ra, trong lúc không để ý, đã từng bước, từng bước thực hiện mục tiêu của mình. Bởi vì, con heo nhỏ, trong thời gian hai năm, từ mấy cân, phát triển hơn 200 cân.

  • … Mục tiêu lớn xem ra rất khó thực hiện, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập “mục tiêu thứ”, hoặc là “mục tiêu ngắn hạn”, từng bước thực hiện mục tiêu lớn. Áp lực về mặt tâm lý cũng nhờ đó giảm đi. Mục tiêu lớn, có một ngày, cũng có thể thực hiện được.


Tác giả: Khuyết Danh