Skip to main content

Đường gần đường xa

Còn người tội lỗi và người chưa chuẩn bị tâm hồn thì sao, đường lên thiên đàng đối với họ thì gần hay xa nhỉ ?
Đường gần đường xa
Còn người tội lỗi và người chưa chuẩn bị tâm hồn thì sao, đường lên thiên đàng đối với họ thì gần hay xa nhỉ ?

Có một đoàn khách uống rượu xong thì trời đã quá tối. Khi gần tan tiệc, thì mọi người nói đến chuyện nhà ai ở cách đây xa nhất, nhà ai ở gần nhất. Có một khách đã say nói:
- “Tất cả người ở đây thì nhà tôi ở là gần nhất”.
Người khác nói:
- “Nhà anh gần sao bằng nhà của chủ nhà ?”
Người khách say ấy đi xuống dưới một vòng rồi nói:
- “Đi vào nhà của chủ nhà thì cũng phải đi vài bước đường, còn tôi thì ngủ qua đêm ở đây !”

Suy tư:

  • Có những người trước khi đi nhậu thì hăng hái vui vẻ, nhậu xong rồi thì không muốn đi về nữa, bởi vì nhà xa lại mệt mỏi chỉ muốn ngủ; có những người trước khi đi nhậu thì không kể đường xa đường gần, nhậu xong rồi thì cũng không hề quan tâm đến nhà gần nhà xa, bởi vì quá chén nên họ ngủ bên lề đường hay góc bụi nào đó.

  • Đối với những người Ki-tô hữu đường lên thiên đàng vừa gần vừa xa, gần là chỉ cần bước qua ngưỡng cửa sự chết là đến nơi; xa là vì con người ta không ai muốn bước qua cửa chết để vào thiên đàng, bởi vì có rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất mà mỗi người Ki-tô hữu đều biết là dù chết hay sống cũng đều ở trong tay Thiên Chúa.

  • Người lành thánh thì mong sao được Chúa gọi về sớm, nhưng thấy Chúa chưa gọi nên họ cảm thấy đường lên thiên đàng của họ còn xa…

  • Còn người tội lỗi và người chưa chuẩn bị tâm hồn thì sao, đường lên thiên đàng đối với họ thì gần hay xa nhỉ ?

Ai hiểu thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.22/04/2011
+ Hai em bé trong máng cỏ !
+ Người bạn !
+ Tiếng chiên con