Skip to main content

Lạy Chúa, chúng con chọn Ngài

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa Nhiều lần trong ngày, Qua những chọn lựa nhỏ bé, Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, Và để chúng con Thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen
Lạy Chúa, chúng con chọn Ngài
Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa Nhiều lần trong ngày, Qua những chọn lựa nhỏ bé, Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, Và để chúng con Thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen

Lạy Chúa Giêsu,
Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
Chọn những cầu thủ bóng đá,
Những tài tử điện ảnh
Làm thần tượng cho đời mình.
Hôm nay
Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,
Và chúng con thật sự đắn đo
Trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng
Chọn Chúa là lội ngược dòng,
Theo Chúa là bước vào con đường hẹp:
Con đường nghèo khó và khiêm nhu,
Con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa
Không phải vì Chúa giàu có,
Tài năng hay nổi tiếng,
Nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa
Nhiều lần trong ngày,
Qua những chọn lựa nhỏ bé,
Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
Và để chúng con
Thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen

Trích từ RABBOUNI
* Tiêu đề bài viết do người đăng bài đặt

+ Chần chờ
Chúa nhận lời ai
Thư của Chúa Giêsu