Skip to main content

Dâng hiến

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.
Dâng hiến
Tất cả là của Chúa, Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen

Lạy Chúa,
Xin nhận lấy chọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
Và trọn cả ý muốn của con,
Cùng hết thảy những gì con có,
Và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa,
Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen
__________________________
Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã

Trích từ RABBOUNI
* Tiêu đề bài viết do người đăng bài đặt
Dâng hiến
+ Ông hoàng và tướng quỷ
+ Chúa đến nơi tha nhân