Skip to main content

Chúa bị kết án

- Còn nữa, anh bị tố cáo về tội chất vấn và sửa đổi những nguyên lí cơ bản và thánh thiêng của giáo lý đức tin. Anh tự bào chữa thế nào đây? - Thưa ngài, tôi có tội. - Ah ! mà này, tên anh là gì? - Dạ, Giêsu Kitô, thưa ngài.
Chúa bị kết án
"Này, anh phạm nhân kia! Anh bị tố cáo về tội kích động người ta vi phạm Lề Luật, chà đạp các truyền thống và tập tục của đạo thánh. Anh tự bào chữa thế nào đây?” – Vị Thẩm Phán tòa điều tra hỏi.

- Thưa ngài, tôi có tội.

- Anh thường xuyên la cà với bọn ngoại giáo, đĩ điếm, bọn tội lỗi công khai, bọn thu thuế, và bọn ngoại xâm, nói tóm lại, anh giao du với những người bị tuyệt thông. Anh tự bào chữa thế nào đây?

- Thưa ngài, tôi có tội.

- Còn nữa, anh bị tố cáo về tội chất vấn và sửa đổi những nguyên lí cơ bản và thánh thiêng của giáo lý đức tin. Anh tự bào chữa thế nào đây?

- Thưa ngài, tôi có tội.

- Ah ! Mà này, tên anh là gì?

- Dạ, Giêsu Kitô, thưa ngài.

Sưu tầm
+ Vượt núi băng rừng đến tham dự Thánh Lễ
+ Mòn mỏi đợi trông
+ Lời nguyện của Mahatma Gandhi