Skip to main content

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta

Giây phút thuận lợi nhất để sống phó thác cho Thiên Chúa là chính giây phút ta cảm thấy Ngài xa vắng, và để minh chứng đức tin của chúng ta đối với Chúa là đích thực, thì cần phải sống mối tương quan hiệp nhất giữa ta với Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta
Giây phút thuận lợi nhất để sống phó thác cho Thiên Chúa là chính giây phút ta cảm thấy Ngài xa vắng, và để minh chứng đức tin của chúng ta đối với Chúa là đích thực, thì cần phải sống mối tương quan hiệp nhất giữa ta với Thiên Chúa.

Ðức Tin của chúng ta đôi khi chưa được vững mạnh và do đó chúng ta không thể đối thoại với Thiên Chúa với hết lòng tin tưởng.

Không phải chúng ta không tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa nhưng chúng ta nghi ngờ tình thương của Ngài đối với chúng ta, đây thật là một điều sỉ nhục đối với Cha chúng ta trên trời là Thiên Chúa.

Thử hỏi cha mẹ nào không lấy làm buồn khi con cái không tin tưởng vào tình thương của họ nữa. Thử hỏi Thiên Chúa Cha chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi thấy chúng ta không tin vào Ngài.

Chúng ta thường than phiền Thiên Chúa Cha không chăm sóc đến cuộc đời chúng ta nhưng lại không xét xem mình có thái độ sống như thế nào đối với Thiên Chúa Cha. Thử hỏi, bạn tin Chúa thật hay nghi ngờ Ngài, bạn vui mừng vì Ngài hiện hữu hay lo sợ vì Ngài có mặt trong lịch sử và trong cuộc đời của từng người.

Phúc âm (Mt 15,21-28) có kể lại việc Chúa Giêsu thử thách lòng tin của người đàn bà Cana trước khi ban ơn như bà xin, và khi Chúa thử thách, người đàn bà xứ Cana đó vẫn kiên trì tin tưởng, và chính lòng tin tưởng này đã dẫn đến việc Chúa đã làm phép lạ.

Khi Chúa muốn thử thách đức tin chúng ta liệu chúng ta còn đủ kiên trì tin tưởng hay không.

Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương đối với mọi người và hãy bình tĩnh phó thác để cho Ngài muốn thực hiện như thế nào tùy ý. Ðôi khi xem ra như Thiên Chúa ẩn trốn, thực ra Ngài vẫn hiện diện bên cạnh và chăm chú lắng nghe, lúc đó hãy kiên trì và chứng tỏ cho Ngài thấy tình yêu chúng ta đối với Ngài là Tình Yêu chân thực vô vị lợi.

* * *

Giây phút thuận lợi nhất để sống phó thác cho Thiên Chúa là chính giây phút ta cảm thấy Ngài xa vắng, và để minh chứng đức tin của chúng ta đối với Chúa là đích thực, thì cần phải sống mối tương quan hiệp nhất giữa ta với Thiên Chúa.

Trên bình diện tự nhiên khi tin vào ai, ta tìm gặp gỡ đối thoại và sống tương quan thân mật với người đó.

Tin là một tương quan giữa ta và một người khác ngoài ta. Nếu tin vào Chúa ta không thể nào chỉ bằng lòng với nhìn nhận Ngài hiện hữu rồi thôi.

Ðể sống đức tin đích thật, ta không thể nào bỏ quên Thiên Chúa và đặt Ngài vào hàng cuối cùng trong số những quan tâm lo lắng của ta. Ta không thể nào đối xử với Thiên Chúa như đối xử với một sự vật, như với mặt trăng, với mặt trời với các ngôi sao.

Ta nhìn giữa các vì sao, mặt trăng, mặt trời hiện hữu nhưng giữa các vì sao và cuộc đời của ta không có mối liên hệ gì cả, không có mối liên hệ thân tình nào cả.

Ta cứ sống theo ý mình muốn, các vì sao, mặt trời, mặt trăng cứ tiếp tục tuần hành theo quĩ đạo riêng. Không, ta không thể nào có đức tin đích thực nếu ta cứ mặc Thiên Chúa và cứ sống theo ý riêng mình.

Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta, đã yêu thương chọn chúng ta làm con Ngài, vì thế tâm hồn chúng ta sẽ luôn luôn thao thức đến khi được an nghỉ trong tay Ngài là người Cha nhân từ đầy lòng yêu thương.

Nếu chúng ta yêu Người như người con thảo đối với cha mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm nhiều dịp để chạy đến với Ngài với hết lòng tin tưởng và tình thương.

       Lạy Chúa, xin giúp con sống tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa.
       Xin giúp con khám phá Chúa là người Cha đầy yêu thương đối với con.
       Xin hướng tâm hồn con lên cùng Chúa và bảo vệ con khỏi những nguy nan trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau1/phutcau1.htm

+ Hãy trút cả cho Người
+ Trong ân sủng và hiểu biết