Skip to main content

Cái thấy của chúng ta

Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả.
Cái thấy của chúng ta
Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả.

Cái thấy của chúng ta
Nếu mắt của bạn nhìn đảo theo sự chuyển động của dấu chấm màu hồng luân phiên, các dấu chấm sẽ vẫn chỉ có một màu, màu hồng.

Tuy nhiên nếu bạn nhìn chằm chằm vào "+" màu đen trong trung tâm, các dấu chấm chuyển động quay sang màu xanh lá cây.

Bây giờ, tập trung vào "+" màu đen ở trung tâm của hình ảnh. Sau một thời gian ngắn, tất cả các dấu chấm màu hồng sẽ từ từ biến mất, và bạn sẽ chỉ nhìn thấy chỉ là một dấu chấm màu xanh lá cây duy nhất quay.

Cái thấy của chúng ta
Thật ngạc nhiên là bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào. Có thực sự là không có dấu chấm màu xanh lá cây, và màu hồng thực sự không biến mất. Điều này chứng minh rằng, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. Nếu không có người nói ra điều đó và chỉ dẫn cho chúng ta điều đó.

Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả. Nhưng nếu chúng ta cứ mải mê lao theo, nhìn theo, chạy theo những chấm màu hồng đó thì chúng ta sẽ không thấy được những chấm xanh đang ẩn mình trong đó.

Nguồn: Sưu tầm
+ thần gió và mặt trời
+ chỉ có một người thôi
+ lừa và hải cẩu