Skip to main content

Thực thi thánh ý Chúa

Ðể nhìn biết đâu là thánh ý Chúa, chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn trật tự đúng đắn giữa các sự vật, trật tự mà Thiên Chúa đã an bài và định sẵn.
A - A+
Thực thi thánh ý Chúa
Ðể nhìn biết đâu là thánh ý Chúa, chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn trật tự đúng đắn giữa các sự vật, trật tự mà Thiên Chúa đã an bài và định sẵn.

"Lạy Chúa là Chúa con, xin dạy con thực thi thánh ý Ngài".

Thánh Phanxicô thành Assisi đã thường cầu nguyện với Chúa như trên.

Mỗi ngày chúng ta cũng thường cầu nguyện Kinh Lạy Cha, trong đó có lời kinh Vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời.

Chắc chắn rằng: mỗi người chúng ta đều muốn thực hiện ý Chúa trong đời sống mình, nhưng vấn đề khó và tế nhị là làm sao để biết đâu là thánh ý Chúa.

Phải chăng, bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống chúng ta đều là thánh ý Chúa cả hay sao? Và nếu hiểu như vậy thì nhiều người sẽ có thái độ hoàn toàn thụ động, khoanh tay cúi đầu không tích cực dấn thân vào việc giải đáp trước những hoàn cảnh khó khăn hay những thách thức xảy đến. Họ cảm thấy có mặc cảm tội lỗi khi phải cố gắng hết sức mình để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi những gì cần thay đổi, vì họ sợ nếu làm thế thì sẽ cãi lại thánh ý Chúa.

Chắc chắn, Thiên Chúa không muốn chúng ta sống thụ động giết chết nhân cách và sáng kiến của mình như thế đâu. Ngài muốn chúng ta sống và sống dồi dào, sống phát triển nhân cách của mình một cách đúng đắn.

Vậy lời kinh Vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời còn có nghĩa thêm là: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ơn an bình biết chấp nhận những gì con đã cố gắng hết sức để thay đổi nhưng không thể thay đổi được, và ban cho con ơn can đảm dám thay đổi những gì con có thể, và ban cho con một ý thức sáng suốt để phân biệt giữa điều gì không thể thay đổi và điều gì có thể thay đổi.

* * *

Quí vị và các bạn thân mến,

Ðể nhìn biết đâu là thánh ý Chúa, chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn trật tự đúng đắn giữa các sự vật, trật tự mà Thiên Chúa đã an bài và định sẵn.

Chẳng hạn như nếu một người đang làm một sự bất công thì hành động đó không thể nào là thánh ý Chúa được. Vì thế, nếu chúng ta dấn thân tích cực tìm mọi phương thế để thay đổi hoàn cảnh bất công này thì chúng ta không làm nghịch lại thánh ý Chúa đâu.

Cúi mình chiều theo sự tội, sự bất công, đó là xúc phạm đến thánh ý Chúa. Chúng ta không nên quên rằng: Thiên Chúa đã tạo dựng con người có trí khôn suy xét và có những khả năng để hành động, để thiết lập một trật tự công bằng, đúng đắn, đúng theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con can đảm để dám thay đổi những gì có thể thay đổi, nhất là thay đổi tật xấu của con. Ðồng thời, chúng ta cũng ý thức rằng có những điều ngoài tầm tay con người, ngoài thẩm quyền con người và con người phải sáng suốt, con người không thể nào phá bỏ những định luật đó được hay chính sự sống con người, con người không có quyền tự ý hủy diệt hay lèo lái theo ý muốn.

Ðó là những điều mà chúng ta cần cầu xin Chúa dạy con chấp nhận thánh ý Chúa, chấp nhận những gì không thể thay đổi được. Ðiều cần là biết lắng nghe tiếng Chúa và phân biệt theo ánh sáng Ngài chỉ dẫn.

Lạy Chúa, xin dạy con thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.

Xin thương giúp con biết phân biệt đâu là thánh ý Chúa, để yêu mến tuân theo hằng ngày trong mọi hoàn cảnh. Amen.


"Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện"Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau1/phut66.htm

+ Câu truyện viên ngọc trai
+ Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy