Skip to main content

Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy

Thiên Chúa sẽ không hỏi tại sao bạn để thời gian quá lâu mà đi tìm Ơn Cứu độ như thế. Người sẽ khả ái đưa bạn vào nơi cư ngụ trên trời, chứ không phải là đến cửa hỏa ngục.
Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy
Thiên Chúa sẽ không hỏi tại sao bạn để thời gian quá lâu mà đi tìm Ơn Cứu độ như thế. Người sẽ khả ái đưa bạn vào nơi cư ngụ trên trời, chứ không phải là đến cửa hỏa ngục.

1... Thiên Chúa sẽ không hỏi là bạn đã chạy loại xe nào, Người sẽ hỏi là bạn đã chạy chở bao nhiêu người không có phương tiện di chuyển.

2... Thiên Chúa sẽ không hỏi nhà bạn diện tích bao nhiêu thước vuông, Người sẽ hỏi là bạn đã tiếp đón bao nhiêu người vào nhà bạn.

3... Thiên Chúa sẽ không hỏi về quần áo bạn có trong tủ, Người sẽ hỏi là bạn đã giúp cho bao nhiêu người có áo quần che thân.

4... Thiên Chúa sẽ không hỏi về mức lương cao nhất của bạn. Người sẽ hỏi phải chăng bạn đã bóp méo tư cách để được mức lương ấy.

Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy
5... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn làm nghề gì. Người sẽ hỏi là bạn có làm công việc với trọn khả năng không.

6... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn. Người sẽ hỏi là bạn đã thành bạn với bao nhiêu người.

7... Thiên Chúa sẽ không hỏi ai là hàng xóm của bạn, Người sẽ hỏi là bạn đã đối xử với những người hàng xóm thế nào.

8... Thiên Chúa sẽ không hỏi về màu da của bạn, Người sẽ hỏi về nội dung của tính cách của bạn.

9... Thiên Chúa sẽ không hỏi tại sao bạn để thời gian quá lâu mà đi tìm Ơn Cứu độ như thế. Người sẽ khả ái đưa bạn vào nơi cư ngụ trên trời, chứ không phải là đến cửa hỏa ngục.

10... Thiên Chúa sẽ không phải hỏi bạn đã gửi thông điệp này cho bao nhiêu người, Người đã biết quyết định của bạn.

Tác giả: Khuyết Danh