Skip to main content

Bạn muốn gieo gì ngay hôm nay

Vì vậy hãy cẩn thận : những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.
Bạn muốn gieo gì ngay hôm nay
Vì vậy hãy cẩn thận : những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

Vì vậy hãy cẩn thận: những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.
 • Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin
 • Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện
 • Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng
 • Nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặt chiến thắng
 • Nếu bạn gieo cân nhắc bạn sẽ gặt hoà thuận
 • Nếu bạn gieo chăm chỉ bạn sẽ gặt thành công
 • Nếu bạn gieo tha thứ bạn sẽ gặt hoà giải
 • Nếu bạn gieo cởi mở bạn sẽ gặt thân mật
 • Nếu bạn gieo chịu đựng bạn sẽ gặt cộng tác
 • Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu

Nhưng

 • Nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặt ngờ vực
 • Nếu bạn gieo ích kỹ bạn sẽ gặt cô đơn
 • Nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặt huỷ diệt
 • Nếu bạn gieo đố kỵ bạn sẽ gặt phiền muộn
 • Nếu bạn gieo lười biếng bạn sẽ gặt mụ mẫm
 • Nếu bạn gieo cay đắng bạn sẽ gặt cô lập
 • Nếu bạn gieo tham lam bạn sẽ gặt tổn hại
 • Nếu bạn gieo tầm phào bạn sẽ gặt kẻ thù
 • Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt âu lo.

Vì vậy hãy cẩn thận: những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

Tác giả: Khuyết Danh
+ cát và đá
+ cafe và cái ly
+ phải, bạn có thể