Bạn là người như thế nào

Bạn là người như thế nào

Những chọn lựa đơn giản giúp bạn được mọi người yêu mến, và chắc chắn thành công

 • Khởi đầu ngày mới bằng cầu nguyện.
Bạn là người có niềm tin.

 • Vui vẻ chào hỏi bạn bè và đồng nghiệp.
Bạn giầu lòng thân ái.

 • Cởi mở với mọi người.
Bạn là người chân thành.

 • Lên chương trình cụ thể cho từng ngày.
Bạn có óc tổ chức.

 • Làm việc theo trình tự cần thiết.
Bạn là người hành động.

 • Chấp nhận hoàn cảnh, dù thế nào đi nữa.
Bạn là người lạc quan.

Bạn là người như thế nào

 • Vui tươi và sáng tạo trong công việc.
Bạn là người nhiệt thành.

 • Luôn nỗ lực hết mình.
Bạn là người tuyệt vời.

 • Sẵn sàng hỗ trợ cho ai gặp khó khăn.
Bạn là người giầu tình cảm.

 • Chấp nhận sự khác biệt của tha nhân.
Bạn là người bao dung.

 • Không chờ lời khen ngợi.
Bạn là người khiêm tốn.

 • Thượng đế ở với bạn
Bạn sống trong tình yêu Ngài.

Sưu tầm
+ một cách tuyển nhân viên
+ cách giải quyết của người Nhật
+ những sở hữu vật chất