Skip to main content

Bạn là người như thế nào

Sẵn sàng hỗ trợ cho ai gặp khó khăn. Bạn là người giầu tình cảm. Chấp nhận sự khác biệt của tha nhân. Bạn là người bao dung.
Bạn là người như thế nào
Những chọn lựa đơn giản giúp bạn được mọi người yêu mến, và chắc chắn thành công

 • Khởi đầu ngày mới bằng cầu nguyện.
Bạn là người có niềm tin.

 • Vui vẻ chào hỏi bạn bè và đồng nghiệp.
Bạn giầu lòng thân ái.

 • Cởi mở với mọi người.
Bạn là người chân thành.

 • Lên chương trình cụ thể cho từng ngày.
Bạn có óc tổ chức.

 • Làm việc theo trình tự cần thiết.
Bạn là người hành động.

 • Chấp nhận hoàn cảnh, dù thế nào đi nữa.
Bạn là người lạc quan.

Bạn là người như thế nào

 • Vui tươi và sáng tạo trong công việc.
Bạn là người nhiệt thành.

 • Luôn nỗ lực hết mình.
Bạn là người tuyệt vời.

 • Sẵn sàng hỗ trợ cho ai gặp khó khăn.
Bạn là người giầu tình cảm.

 • Chấp nhận sự khác biệt của tha nhân.
Bạn là người bao dung.

 • Không chờ lời khen ngợi.
Bạn là người khiêm tốn.

 • Thượng đế ở với bạn
Bạn sống trong tình yêu Ngài.


___Sưu tầm___

+ một cách tuyển nhân viên
+ cách giải quyết của người Nhật
+ những sở hữu vật chất