Skip to main content

Cầu nguyện với con tim thế giới

Nguyện cầu với con tim của Chúa, bởi vì mọi con tim của nhân loại chỉ có thể rung lên một nhịp đập yêu thương trong chính con tim của Chúa là nguồn mạch và là trung tâm của mọi tình yêu. Amen.
Cầu nguyện với con tim thế giới
Lạy Chúa, con cầu nguyện cùng Chúa không phải chỉ với con tim của riêng con, mà còn với quả tim của tất cả mọi người trên thế giới.

Lạy Chúa, con cầu nguyện cùng Chúa không phải chỉ với con tim của riêng con, mà còn với quả tim của tất cả mọi người trên thế giới.

Nguyện cầu với con tim của những ai nguyện cầu cùng Chúa, cũng như của những ai không nguyện cầu cùng Chúa.

Nguyện cầu với con tim của người khác, để cho lời cầu của riêng con không còn khép chặt trên bản thân con.

Nguyện cầu với con tim của những ai yêu mến Chúa và của tất cả những ai sẽ yêu mến Chúa, nếu họ biết được tình yêu của Chúa .

Nguyện cầu với con tim của những ai hân hoan vui sướng, để dâng lên Chúa niềm vui của họ như một hiến lễ tạ ơn.

Nguyện cầu với con tim của những ai khóc lóc ưu sầu, để dâng lên Chúa nỗi niềm đau thương của họ như một lời thống thiết van xin.

Nguyện cầu với con tim của những ai âu lo xao xuyến, để khi tiếp xúc với Chúa họ lại được an bình thư thái.

Nguyện cầu với con tim của những ai ê chề thất vọng, để kêu xin Chúa khơi lại nơi họ niềm trông cậy đã mất.

Nguyện cầu với con tim của những ai tận tâm làm việc, để nhờ ân sủng của Chúa nâng đỡ, họ có thể kiến tạo một thế giới huy hoàng.

Nguyện cầu với con tim của Chúa, bởi vì mọi con tim của nhân loại chỉ có thể rung lên một nhịp đập yêu thương trong chính con tim của Chúa là nguồn mạch và là trung tâm của mọi tình yêu. Amen.


Sưu tầm từ Facebook

Cầu nguyện với con tim thế giới

+ Chúa bị kết án
+ Cái giếng cũ
+ Hãy suy nghĩ khác
+ Con la đói chê của ăn, quỳ lạy Mình Thánh Chúa