Skip to main content

Đồng tiền nhỏ cũng đếm được

Người chân thật luôn sống trong bình an, và ai sống với họ cũng được an bình, vì không bao giờ phải bận tâm đề phòng, nhưng luôn an vui thanh thỏa.
Đồng tiền nhỏ cũng đếm được
Người ta kể lại một câu chuyện lễ hội ngày mùa được tổ chức trong một làng nhỏ ở bên Pháp. Có cả một tuần lễ để cử hành và tạ ơn.

Đó là một nỗ lực của cộng đồng. Mỗi gia đình phải góp vào một ít thức ăn và thức uống.

Thật vậy, mỗi gia đình sẽ năm lít rượu của mình để đổ vào thùng rượu của làng. Và mọi người sẽ uống chung từ thùng rượu đó.

Vào ngày cuối cùng của lễ hội, trưởng làng được yêu cầu khui thùng rượu và mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Ông mở nút thùng và uống ly đầu tiên. Thật kỳ lạ, chỉ toàn nước lã!

Bạn biết đấy, dân làng không ai bảo ai, họ chỉ đổ vào toàn nước lã, và để rượu ở nhà. Mỗi người đều tin chắc rằng trong một cái thùng to như thế, một ít nước lã của mình làm sao có thể bị phát hiện.

Lời Khuyên:
  • Người chân thật không hề gian dối, cũng chẳng gỉa hình. Họ có sao nói vậy, trong lòng thế nào thì bên ngoài thế ấy. Sống với họ chẳng sợ lọc lừa.
  • Người chân thật luôn sống trong bình an, và ai sống với họ cũng được an bình, vì không bao giờ phải bận tâm đề phòng, nhưng luôn an vui thanh thỏa. William Shakespeare nói: "Không có một gia sản nào cao quý như sự thành thực."

Tác giả: Khuyết Danh
+ Lẽ nào ta giống... con ếch
+ Đứng trên hòm tiền