Skip to main content

Phân biệt tiếng của Thượng Đế

“Tất cả đều sinh lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa, tức là cho những kẻ Người kêu gọi theo như ý Người định ” ( Rm 8, 28 ).
Phân biệt tiếng của Thượng Đế
Giữa bao tiếng nói thân tình khác nhau, phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa để thực hiện ý muốn của Người trong giây phút hiện tại là một tập luyện liên tục mà các Thánh đã ngoan ngoãn vâng phục.

Qua việc tập luyện liên lỉ ấy, việc phân biệt này ngày càng dễ dàng hơn, bởi vì tiếng nói của Thiên Chúa vang dội trong chúng ta và trở thành mạnh mẽ hơn. Nhiều khi không dễ.

Nhưng nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể bình tĩnh chu toàn điều chúng ta tin là ý Chúa, với lòng tin cậy rằng nếu không đúng, Chúa cũng đặt chúng ta lại vào đúng đường ray. “Tất cả đều sinh lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa, tức là cho những kẻ Người kêu gọi theo như ý Người định ” ( Rm 8, 28 ).

Bà Raissa Maritain viết: "Mọi bổn phận của mỗi giây phút đều giấu ẩn chân lý về ý muốn của Thiên Chúa dưới các dạng tăm tối của chúng. Chúng giống như các bí tích của giây phút hiện tại".

Origène thì để lại cho chúng ta những lời khuyên đẹp này: “Cần tìm Đền Thánh không chỉ ở một nơi, nhưng trong các cử chỉ, trong cuộc sống và trong thói quen. Nếu những cử chỉ này hợp ý Thiên Chúa, nếu chúng hợp với các giới răn của Người, thì cho dù bạn có ở nhà hay ở ngoài quảng trường cũng không quan trọng: Tôi nói gì “ở ngoài quảng trường” hả? Cả khi bạn ở trong rạp hát đi nữa cũng không quan trọng: Nếu bạn đang phục vụ Lời Thiên Chúa là bạn đang ở trong Đền Thờ rồi, đừng nghi ngờ gì cả”.

Đức TGM F.X. NGUYỄN VĂN THUẬN
Trích "CHỨNG NHÂN HY VỌNG" Mùa Chay Năm Thánh 2000.