Skip to main content

Hãy đến, hãy nếm thử mà xem

Vị ẩn sĩ nhỏ nhẹ bảo anh: “Có bao giờ anh ăn bánh mà lại thắc mắc xem nó đã được làm như thế nào ? Cân đong xem nó có bao nhiêu thứ vật liệu ? Nó có những gì và đem lại bao nhiêu ca-lo-ri ? Không, chẳng ai lại đi thắc mắc vớ vẩn như thế, người ta chỉ việc cầm lấy và ăn mà thôi ! Come and get it ! ( Hãy đến, hãy nếm thử mà xem ! )”
Hãy đến, hãy nếm thử mà xem
Một chàng trai tìm đến một vị ẩn sĩ để phỏng vấn về ý nghĩa của cuộc đời, đời tu, sự sống và sự chết. Câu hỏi nào anh đưa ra cũng chỉ được trả lời bằng một câu không bằng!

Anh tỏ ra thắc mắc sao vị ẩn sĩ nổi tiếng uyên bác lại không trả lời nổi những câu hỏi bình thường ấy. Biết thế, vị ẩn sĩ nhỏ nhẹ bảo anh:

“Có bao giờ anh ăn bánh mà lại thắc mắc xem nó đã được làm như thế nào ? Cân đong xem nó có bao nhiêu thứ vật liệu ? Nó có những gì và đem lại bao nhiêu ca-lo-ri ? Không, chẳng ai lại đi thắc mắc vớ vẩn như thế, người ta chỉ việc cầm lấy và ăn mà thôi ! Come and get it ! ( Hãy đến, hãy nếm thử mà xem ! )”

Lại nhớ đến câu truyện tương tự: Thánh Phan-xi-cô thành At-xi-di một hôm dắt theo thầy Lê-ô, bảo là cùng ngài đi giảng. Thế nhưng, suốt chặng đường dài, ngài lại chẳng nói một câu nào, chỉ lầm lũi đi rồi lại thinh lặng quay trở về tu viện. Thầy Lê-ô thắc mắc thì được ngài nhỏ nhẹ trả lời: “Cần gì phải nói nhỉ ? Hãy cứ đi và sống là đủ rồi !”

Sưu tầm của cha TIẾN LỘC
Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)