Skip to main content

Hãy thận trọng khi nguyện kinh "Lạy Cha"

Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không dối Chúa và tự dối mình: ...
Hãy thận trọng khi nguyện kinh "Lạy Cha"
Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không dối Chúa và tự dối mình: Bạn đừng thưa “Chúng con” nếu bạn sống cau có trong ích kỷ.

Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không dối Chúa và tự dối mình:

Bạn đừng thưa “Chúng con”
nếu bạn sống cau có trong ích kỷ.
Bạn đừng gọi “Cha”
nếu mọi ngày bạn không sống như người con.
Bạn đừng kêu “Ðấng ngự trên Trời”
nếu bạn luôn nhắm đến toàn những chuyện dưới đất.

Bạn đừng nói “Xin cho Danh Cha cả sáng”
nếu bạn không kính trọng từng con người.
Bạn đừng nói “Xin cho Nước Cha trị đến”
nếu bạn lầm tưởng nó với những tham vọng của riêng bạn.
Bạn đừng nói “Xin cho Ý Cha thể hiện”
nếu như bạn không chấp nhận sự thử thách của nó.
Bạn đừng nói “Dưới đất cũng như trên Trời”
nếu bạn chỉ lo nhìn lên trời mà không thấy ai khác chung quanh bạn.
Bạn đừng nói “Cho chúng con” nếu bạn không cho người khác điều bạn có.

Bạn đừng nói “Hôm nay”
nếu bạn chỉ hối tiếc quá khứ hoặc chỉ đeo đuổi một tương lai tốt hơn.
Bạn đừng nói “Lương thực hằng ngày”
nếu bạn không chạnh lòng thương những người đói khát.
Bạn đừng nói “Xin tha tội cho chúng con”
nếu bạn không nhận thấy lỗi của chính mình đối với tha nhân.
Bạn đừng nói “Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con”
nếu bạn chậm trễ không muốn tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.
Bạn đừng nói “Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”,
nếu bạn không sẵn sàng chống lại nó.
Bạn đừng kết thúc bằng lời “Amen”
nếu bạn không trân trọng với những điều trên đây của Kinh Lạy Cha.


+ Một nhà vô thần tìm thấy chân thần
+ Kinh Thánh không phải là những chuyện thần tiên