Skip to main content

Nếu đã từng...

Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ những gì đã từng làm bạn tổn thương Ernest Hemingway
Nếu đã từng...
Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ những gì đã từng làm bạn tổn thương - Ernest Hemingway

 • Nếu đã từng tổn thương, hãy can đảm hàn gắn

 • Nếu đã từng gục ngã, hãy vững lòng đứng lên

 • Nếu đã từng phải khóc, hãy trải hết lòng mình

 • Nếu đã từng được cười, hãy trân trọng niềm vui

 • Nếu đã từng yêu thương, hãy từ bỏ hận thụ.

 • Nếu đã từng ân oán, hãy rộng lòng thứ tha

 • Nếu đã từng được nhận, hãy tìm các sẻ chia

 • Nếu đã từng được sống, hãy trân trọng cuộc đời.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Khi bạn …

 • Khi bạn nghèo khó, hãy giúp đỡ mọi người

 • Khi bạn giàu sang hãy san sẻ nhiều hơn

 • Khi bạn sẩy chân hãy tin có người trợ giúp

 • Khi tình bạn thăng hoa hãy trân trọng điều đó

 • Khi đã từng cố gắng hãy tin bạn có thể

 • Khi nghĩ mình có thể rồi bạn sẽ thành công


Ernie Carwile
Trích từ cuốn: Không gục ngã,
biên dịch : Thiên An - Lan Nguyễn

+ Âm thầm phục vụ
+ 15 đoản khúc của cuộc đời