Nếu đã từng...

Nếu đã từng...

Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ những gì đã từng làm bạn tổn thương - Ernest Hemingway


 • Nếu đã từng tổn thương, hãy can đảm hàn gắn

 • Nếu đã từng gục ngã, hãy vững lòng đứng lên

 • Nếu đã từng phải khóc, hãy trải hết lòng mình

 • Nếu đã từng được cười, hãy trân trọng niềm vui

 • Nếu đã từng yêu thương, hãy từ bỏ hận thụ.

 • Nếu đã từng ân oán, hãy rộng lòng thứ tha

 • Nếu đã từng được nhận, hãy tìm các sẻ chia

 • Nếu đã từng được sống, hãy trân trọng cuộc đời.


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Khi bạn …


 • Khi bạn nghèo khó, hãy giúp đỡ mọi người

 • Khi bạn giàu sang hãy san sẻ nhiều hơn

 • Khi bạn sẩy chân hãy tin có người trợ giúp

 • Khi tình bạn thăng hoa hãy trân trọng điều đó

 • Khi đã từng cố gắng hãy tin bạn có thể

 • Khi nghĩ mình có thể rồi bạn sẽ thành côngErnie Carwile
Trích từ cuốn: Không gục ngã,
biên dịch : Thiên An - Lan Nguyễn