Skip to main content

Đừng tránh né thập giá

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy và sẵn sàng chấp nhận thánh giá, bất kỳ thánh giá nào, miễn đó là thánh giá Chúa muốn gởi đến cho con. Xin thương nâng đỡ con trên bước đường đời đầy gian nan thử thách này. Amen.
Đừng tránh né thập giá
Dấn bước theo Chúa trên con đường thập giá, người kitô sẽ không còn cần đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa của thập giá nữa

Người kitô chúng ta mỗi ngày nhìn thấy Thánh giá, nghe nói về thánh giá. Thánh giá là gì? Thánh giá trên tháp chuông. Thánh giá trên bàn thờ. Thánh giá bày bán trong tiệm. Thánh giá treo trên tường. Thánh giá cắm trong nghĩa trang. Thánh giá trong nghệ thuật. Thánh giá trong thi ca. Thánh giá là gì? Thật khó tìm một câu trả lời đúng giữa biết bao câu trả lời mà mỗi người tự đưa ra cho chính mình, tùy theo ý riêng hay lợi lộc cho chính mình.

Nhiều người đã nhìn vào thánh giá như một đơn vị kinh tế, để xác định giàu nghèo. Thánh giá bằng vàng thì quý hơn thành giá bằng gỗ. Thánh giá vàng thì cũng tùy theo to nhỏ mà có giá trị khác nhau. Người có tiền thì mua thánh giá bằng vàng. Người không có tiền thì cố gắng bằng mọi cách để có được thánh giá bằng vàng, để khoe mình đã đạt được mức độ giàu có nào đó. Người đồ đệ đích thực của Chúa Kitô không nên nhìn vào thánh giá như một đơn vị kinh tế như vừa kể trên.

Nhiều người khác thì dùng thánh giá để xuống đường. Họ vác thánh giá không phải để chịu đóng đinh như Chúa, nhưng để biểu tình và đòi đóng đinh kẻ khác. Thánh giá bị lợi dụng để biểu lộ hận thù, lòng tham lam quyền hành, để tranh giành ảnh hưởng, để tiêu diệt kẻ thù. Nhưng đó không phải là ý nghĩa thật Chúa muốn các đồ đệ Ngài vác lấy thập giá để theo Ngài.

Nhiều người đã trần tục hóa thánh giá của Chúa. Thánh giá để khoe khoang trang điểm. Thánh giá là đơn vị kinh tế, phân biệt giàu nghèo. Thánh giá là phương tiện tranh đấu. Thánh giá là duyên cớ cho lòng tham. Vậy đâu là ý nghĩa thật của thánh giá Chúa? Ý thật của thánh giá cần tìm thấy nơi những lời giảng dạy của Chúa, và cuối cùng nơi chính Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, để thực hiện ơn cứu chuộc cho nhân loại.

Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thánh giá của mình mỗi ngày mà theo Ta. Người Kitô đích thực vác lấy thánh giá để theo một người, và Người đó là Chúa Giêsu Kitô, chớ không phải để chạy theo bất cứ lợi lộc nào khác ngoài Chúa. Dấn bước theo Chúa trên con đường thập giá, người kitô sẽ không còn cần đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa của thập giá nữa, bởi vì chính lúc vác thập giá theo Chúa, người kitô đã hiểu thập giá là gì. Đó là chọn lựa của thánh Phaolô tông đồ, khi ngài nói với các tín hữu Galata như sau: “Về phần tôi, ước chi tôi đừng có tìm vinh quang nơi điều gì khác ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Gl 6, 14).

Thánh Phaolô đã không tự tạo cho mình cây thập giá phù hợp với lợi lộc riêng. Nhưng ngài đã chấp nhận thánh giá của Chúa và từ Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy và sẵn sàng chấp nhận thánh giá, bất kỳ thánh giá nào, miễn đó là thánh giá Chúa muốn gởi đến cho con. Xin thương nâng đỡ con trên bước đường đời đầy gian nan thử thách này. Amen.

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Bài thú vị khác :
+ kho tàng ẩn dấu
+ bài giảng của vị giáo trưởng
+ tình yêu mạnh hơn thời gian
+ lúa mì và hoa mồng gà